Edukacija odraslih biciklista za sigurno sudjelovanje u prometu

Edukacija odraslih biciklista za sigurno sudjelovanje u prometu

Tijekom besplatne edukacije, koja se održava od sutra do 12. lipnja, polaznicima će se prezentirati stanje sigurnosti biciklističkog prometa i razlozi stradavanja, referentne odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama za bicikliste, osnove pružanja prve medicinske pomoći te sustav javnih bicikala

Od 09. do 12. lipnja udruga Sigurnost u prometu u suradnji s udrugom Moj bicikl i Fakultetom prometnih znanosti organizira besplatnu edukaciju odraslih biciklista za sigurno sudjelovanje u gradskom prometu kako bi smanjili opseg i posljedice njihovog stradavanja.

Besplatna edukacija pod nazivom “ŠKOLA 18+” provodit će se u prostorijama udruge Moj bicikl u Zagrebu, Tomašićeva 10, u vremenu od 17,30 do 19,30 sati svaki dan od utorka do petka.

Tijekom edukacije polaznicima će se prezentirati stanje sigurnosti biciklističkog prometa i razlozi stradavanja, referentne odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama za bicikliste, sigurno sudjelovanje biciklista u gradskom prometu, osnove pružanja prve medicinske pomoći te sustav javnih bicikala

Osnovni razlozi za pokretanje ove edukativne preventivno-sigurnosne aktivnosti sadržani su u činjenici da su biciklisti u Hrvatskoj, ali i EU, vrlo rizična skupina sudionika u prometu što se ogleda u povećanom riziku stradavanja koje je uglavnom uvjetovano nedovoljnom educiranosti i poznavanjem osnovnih prometnih propisa, nedostatkom prometne kulture i međusobnog uvažavanja svih sudionika u prometu.

U petak 12. lipnja za polaznike je predviđena i pokazna vožnja kroz grad, a u subotu popodnevnim satima sudjelovanje u završnoj manifestaciji međunarodnog projekta European Cycling Challenge 2015. koja će se održati u Zagrebu na Zrinjevcu, na kojoj će se svim polaznicima uručiti priznanja i prigodni darovi.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti putem e-maila: info.kontakt.sup@gmail.com ili dlisicin.sup@gmail.com te slanjem SMS poruke na 099 805 40 40. (zg-m)

';return t.replace("ID",e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement("iframe"),t="ID?autoplay=1";t+=0===this.dataset.query.length?'':'&'+this.dataset.query;e.setAttribute("src",t.replace("ID",this.dataset.src)),e.setAttribute("frameborder","0"),e.setAttribute("allowfullscreen","1"),e.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"),this.parentNode.replaceChild(e,this)}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var e,t,a=document.getElementsByClassName("rll-youtube-player");for(t=0;t