E-cigarete štetnije od klasičnih?

E-cigarete štetnije od klasičnih?

Nova studija ukazuje na to da grijane zavojnice kod e-cigarete mogu ispuštati otrovne metale u pari koju proizvode

Novo istraživanje Johns Hopkins Bloombergove škole za javno zdravstvo otkrilo je da pare koje proizvode mnogobrojne elektroničke cigarete sadrže po zdravlje opasnu razinu toksičnih metala, uključujući olovo i krom. Sumnja se da su razlog tome grijaće zavojnice e-cigareta koje kontaminiraju čestice raspršene u dimu (aerosol) koji stvara ta naprava.

Studija je angažirala 56 korisnika e-cigareta te ispitala njihove vlastite uređaja na prisutnost 15 različitih metala. Minimalne količine metala identificirane su u e-tekućinama, ali se njihova količina značajno povećava nakon što su tekućine bile izložene zagrijavanju, a potvrđeno je da se metali u tragovima prenose na paru koju proizvodi e-cigareta.

Najviše zabrinjava prisustvo kroma, nikla i mangana u aerosolima e-cigareta, a istraživanje je pokazalo da su emisije za mnoge od tih metala jednake ili čak veće nego kod dima konvencionalnih cigareta. Krom, nikal i kadmij su više zastupljeni kod e-cigareta, dok je koncentracija olova u dimu neke od e-cigareta podjednaka onoj u konvencionalnim cigaretama.

Jedna od glavnih autorica studije Ana María Rule kaže kako je važno da se Američka agencija za hranu i lijekove (FDA), ali i proizvođači e-cigareta upoznaju s činjenicom da grijaća zavojnica, kako je trenutno napravljena, ispušta otrovne metale koji zatim isparavaju u dim koji korisnik udiše.

Neobičan je podatak da su koncentracije metala u aerosolima bile veće kod e-cigara kojima su češće mijenjani grijači, što navodi do zaključka da što je grijač (zavojnica) noviji, to su potencijalno veće razine ispuštanja štetnih metala.

Stvarni zdravstveni učinci ovoga još uvijek nisu poznati, a istraživači planiraju daljnje istraživanje utjecaja na ljude. No treba istaknuti da prosječne koncentracije štetnih spojeva premašuju sigurnosne granice koje je postavila Agencija za zaštitu okoliša.

Posljednje u nizu sve većeg broja istraživanja o štetnosti e-cigareta sugerira da e-cigarete nisu nužno zdrav(ij)a ili sigurna alternativa uobičajenim cigaretama. Dugotrajni učinci njihovog korištenja na zdravlje neće biti poznati još nekoliko godina, ali sve je jasnije da, iako e-cigarete možda neće uzrokovati istu vrstu štete ljudskom tijelu kao i tradicionalne cigarete, one sasvim sigurno nisu bezopasne.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Environment Health Perspectives.

Izvor: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

(zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni