“Dynamo ja volim” za osvjetljenje Trnjanskog nasipa

“Dynamo ja volim” za osvjetljenje Trnjanskog nasipa

Dynamo ja volim predstavlja spomenik sportske rekreacije na trnjanskom nasipu. Riječ je o tri bicikla različitih veličina, jedne svjetiljke i dvije klupe. Kako piše Društvo arhitekata Zagreba, riječ je o interaktivnoj instalaciji koja daje mogućnost građanima da okretanjem pedala proizvedu električnu energiju za pogon elementa javne rasvjete.

Čitava instalacija tvori mikroambijent kao okidač za održivo korištenje i osvjetljenje tog dijela nasipa. Iza ovog zdanja stoje  Valentina Benčić, Snežana Ćuruvija, Tamara Georgijevska, Karmen Krasić–Kožul, Matej Korlaet, Luka Krstulović, Jelena Tomić, sa mentorima Majom Karačić i Matejem Korlaetom.

';return t.replace("ID",e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement("iframe"),t="ID?autoplay=1";t+=0===this.dataset.query.length?'':'&'+this.dataset.query;e.setAttribute("src",t.replace("ID",this.dataset.src)),e.setAttribute("frameborder","0"),e.setAttribute("allowfullscreen","1"),e.setAttribute("allow", "accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"),this.parentNode.replaceChild(e,this)}document.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){var e,t,a=document.getElementsByClassName("rll-youtube-player");for(t=0;t