“Dynamo ja volim” za osvjetljenje Trnjanskog nasipa

“Dynamo ja volim” za osvjetljenje Trnjanskog nasipa

Dynamo ja volim predstavlja spomenik sportske rekreacije na trnjanskom nasipu. Riječ je o tri bicikla različitih veličina, jedne svjetiljke i dvije klupe. Kako piše Društvo arhitekata Zagreba, riječ je o interaktivnoj instalaciji koja daje mogućnost građanima da okretanjem pedala proizvedu električnu energiju za pogon elementa javne rasvjete.

Čitava instalacija tvori mikroambijent kao okidač za održivo korištenje i osvjetljenje tog dijela nasipa. Iza ovog zdanja stoje  Valentina Benčić, Snežana Ćuruvija, Tamara Georgijevska, Karmen Krasić–Kožul, Matej Korlaet, Luka Krstulović, Jelena Tomić, sa mentorima Majom Karačić i Matejem Korlaetom.