Dvjema klinikama dodijeljeno 100.000 kuna za nabavku medicinske opreme

Dvjema klinikama dodijeljeno 100.000 kuna za nabavku medicinske opreme

Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ dodijelit će se 49.996 kuna, dok će se Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju dodijeliti 49.999 kuna

Temeljem javnog poziva, Zagrebačka županija sufinancirat će nabavu medicinske i laboratorijske opreme Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju.

Za kupnju četiri pulsna oksimetra (VITROMAP) te defibrilator (DEFIGARD DG 500) Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević dodijelit će se 49.996 kuna, dok će se Poliklinici za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju dodijeliti 49.999 kuna za nabavu dva rehabilitacijska bicikla Ergoselect 100 REHA, pokretne trake i automatskog tlakomjera.

Kako Zagrebačka županija na svom području nema opću bolnicu te se njeni stanovnici liječe u bolnicama na području grada Zagreba, Zagrebačka županija na ovaj način želi sudjelovati u nabavci opreme i poboljšanju kvaliteta usluga liječenja u zagrebačkim bolnicama.

Inače, Javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2016. godini otvoren je do 31. listopada 2016. godine, a osigurano je ukupno 200.000 kuna.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina bolnička ustanova ili poliklinika može ostvariti iznosi 50.000 kuna. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova.

S obzirom da sredstva predviđena Javnim pozivom još nisu od kraja potrošena iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane ustanove da se prijave na natječaj. (zg-magazin)