Državni stanovi u najam za 15 kuna po metru kvadratnom

Državni stanovi u najam za 15 kuna po metru kvadratnom

Stanovi su veličine od 20 do 100 metara kvadratnih. Početna visina najma je 15 kuna po metru kvadratnom, a najmoprimci će moći dobiti stan na rok od pet godina s mogućnošću produljenja najma na još pet godina ako uredno podmiruju troškove najma i režija.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objaviti će u zadnjem tjednu kolovoza javni natječaj za najam stanova u vlasništvu države. Riječ je o prvom natječaju za najam stanova u državnom vlasništvu u kojem će se ponuditi 20 stanova u užem i širem centru Zagreba.

Stanovi su veličine od 20 do 100 metara kvadratnih. Početna visina najma je 15 kuna po metru kvadratnom, a najmoprimci će moći dobiti stan na rok od pet godina s mogućnošću produljenja najma na još pet godina ako uredno podmiruju troškove najma i režija. Eventualnu potrebnu adaptaciju najmoprimac sam snosi bez prava na povrat uloženih sredstava.

“Nakon objave javnog natječaja za najam stanova u državnom vlasništvu svi zainteresirani će moći podnijeti pismenu ponudu u utvrđenom roku. Ponude će se javno otvarati, a kao najpovoljniji ponuđač prihvatit će se onaj, koji je ponudio najveći iznos najamnine za stan i zadovoljio uvjete iz natječaja”, stoji u priopćenju DUUDI-ja.

(zg-magazin)