Država će sufinancirati najamninu osobama čiji su objekti nakon potresa nesigurni za boravak

Država će sufinancirati najamninu osobama čiji su objekti nakon potresa nesigurni za boravak

S 2. kolovoza 2021. godine uvode se nove osobne iskaznice koje će na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore: prikaz lica i dva otiska prstiju u interoperabilnom digitalnom formatu

Vlada je na 230. sjednici u četvrtak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu jednoglasno usvojila Prijedlog odluke o sufinanciranju za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko- zagorske županije.

„Ovom odlukom se želi postići čim hitnija normalizacija života, odnosno dohvaćanje životnih uvjeta koje su građani imali prije potresa u smislu osiguranja stambenog zbrinjavanja uz obvezno osiguranje pravednog i učinkovitog planiranja trošenja sredstava koja će za ove potrebe biti osigurana”, istaknuo je ministar državne imovine Mario Banožić.

Korisnici financiranja najamnine predviđene ovom odlukom su vlasnici obiteljskih kuća, stanova i zaštićeni najmoprimci koji su stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme potresa u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije i koje su u preliminarnom pregledu označene kao N1 – neuporabljiva zbog vanjskog utjecaja i N2 – neuporabljiva zbog oštećenja

„Najamnina će se financirati ako vlasnik, odnosno zaštićeni najmoprimac, njegov bračni, izvanbračni drug, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom i zaštićenim najmoprimcem na području od 20 kilometara od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan“, pojasnio je ministar Banožić. Najamnina će se mjesečno isplaćivati najmodavcu, a apsolutni iznos koji će se financirati je ograničen brojem kvadratnih metara po članu kućanstva i cijenom najma po četvornom metru.

Ministar Banožić je istaknuo da će se najamnina za zamjenski stan financirati do površine od maksimalno 35m2 za jednu osobu, odnosno za svaku dodatnu osobu iz kućanstva još 10 m2, ali ne više od površine stana ili kuće u vlasništvu koja nije pogodna za stanovanje.

„Najamnina će se financirati u iznosu maksimalno do 70 kn/m2, a taj iznos je i prosječna cijena najma stana u Zagrebu”, dodao je Banožić. Financiranje najamnine zamjenskog stana može trajati najduže do obnove oštećenog stana ili kuće, do revizije oznake oštećenja iz preliminarnog pregleda zgrada nakon obavljanja hitnih ili nužnih radova za popravak zgrade ili stana, do osiguranja adekvatnog smještaja u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske ili do 1. rujna 2021 godine.

Na sjednici je usvojen i prijedlog zaključka vezan za realizaciju III. faze razvoja projekta KBC Zagreb i provedbe sanacije zgrada KCB-a Zagreb oštećenih u potresu 22 ožujka.

„Realizacija III. faze razvoja projekta KBC-a Zagreb uključuje izgradnju nove građevine na lokaciji Rebro radi objedinjavanja medicinskih i nemedicinskih djelatnosti s ciljem unapređenja zdravstvene infrastrukture, poboljšanja uvjeta rada, bolje funkcionalnosti i efikasnosti te sanaciju oštećenih u potresu zgrada radi bolje dostupnosti i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga u KBC-u Zagreb“, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Među 29 točaka dnevnog reda Vlada je usvojila i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnim iskaznicama koji stupa na snagu 2. kolovoza 2021. godine. Prema tom zakonu osobne iskaznice će na posebnom čipu sadržavati biometrijske identifikatore: prikaz lica i dva otiska prstiju u interoperabilnom digitalnom formatu.

Ivana Vranješ