“Drvo i ja”

“Drvo i ja”

Drvo i ja

I mi ćemo jednom
nakon velike oluje
biti potrgano drvo
koje će možda netko
pokušati spasiti
obrezujući slomljene grane
i dijelove debla.

Možda će i netko
zastati ispred njega,
skloniti se ispod njega
ili se u njega zagledati
i pomisliti –
što li je ovo drvo
sve preživjelo,
što li mu se
sve izdogađalo,
što li je
sve vidjelo?

Tko li je
na njega naišao,
tko je tu
prije mene bio,
tko li je
sve i kako na njemu
ostavio traga
i odgovoran je
da je ono sada
baš takvo kakvo jest?

Kakvo li će biti
kada je odem od njega?
Činim li mu dobro?
Osjeća li me?
Samo kad bi
moglo pričati,
samo kad bih ga ja
mogao čuti,
samo kad bi se
mogli razumjeti…

Bili bismo jedno.
Ja i drvo.

Saša Zavrtnik

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni