Društvo arhitekata organizira diskusiju o urbanističkom planiranju u Zagrebu

Društvo arhitekata organizira diskusiju o urbanističkom planiranju u Zagrebu

Uz širenje i rast gradova svakodnevno se odvijaju procesi preobrazbe i rekonstrukcije grada, ali ostaje pitanje kako dalje, s kojim ciljem i prema kojim postupcima i modelima

Društvo arhitekata Zagreba 3. i 4. prosinca 2015. organizira dvodnevni program urbanizam.zg kroz koji će se razgovorima, diskusijama i prezentacijama polemizirati o stanju urbanističkog planiranja u gradu Zagrebu.

Program urbanizam.zg je usmjeren na povijesne i aktualne teme urbanističkog planiranja, identitet i prostorni razvoj grada, krajobraz, stanovanje, te gradske projekte, osvrće se na stručne, političke, prostorne i demografske razvojne tendencije koje kreiraju identitet i opću sliku grada. Namijenjen je stručnoj javnosti – arhitektima i urbanistima iz cijele regije, kao i drugim srodnim strukama, kulturnim djelatnicima, prometnim stručnjacima, krajobraznim arhitektima, te građanima koje zanima kako se i u kojem smjeru razvija grad Zagreb.

Program započinje razgovorima s prostornim planerom i urbanistom Nevenom Kovačevićem, a zatim slijedi predstavljanje knjige Zagrebačke urbanističke promenade, autora Borislava Doklestića, te razgovori s Ivanom Čizmekom, arhitektom i urbanistom Dugava, i arhitektom Robertom Križnjakom.

U središtu pažnje drugog dana su razvojne strategije europskih metropola koje će prezentirati Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Novi društveni, ekonomski i politički uvjeti na prijelazu stoljeća potaknuli su i novo promišljanje gradova. Smanjen demografski rast prisutan u gradovima razvijenih zemalja pruža mogućnost da se dobije na vremenu za promišljanje novih investicija i osmišljavanje prostora za kvalitetniji život građana.Tema grada i njegove budućnosti je pitanje koje zaokuplja desetljećima ne samo planere nego i druge stručnjake poput sociologa, antropologa, ekologa, ekonomista, stručnjaka za promet, političara, itd. Uz širenje i rast gradova svakodnevno se odvijaju procesi preobrazbe i rekonstrukcije grada, ali ostaje pitanje kako dalje, s kojim ciljem i prema kojim postupcima i modelima.

U sklopu Radionice urbanizma – kolegija na Arhitektonskom fakultetu, pod vodstvom mentora prof. Tihomira Jukića i prof. Srečka Pegana grupa studenata druge godine diplomskog studija istražila je procese koji se odvijaju u prostoru Zagreba, definirali su polazišta i ciljeve razvoja, a sve s jednim ciljem, a taj je postaviti prava pitanja ili predložiti svoju Viziju razvoja Zagreba do 2050. godine, koju će predstaviti na ovogodišnjem programu. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni