DORH-u i USKOK-u će prijaviti “muljanja” s lokacijskim dozvolama u Zagrebu

DORH-u i USKOK-u će prijaviti “muljanja” s lokacijskim dozvolama u Zagrebu

»Sve je na oko ispravno, normalno i potrebno. No problem nastaje i trenutku kada se brojevi katastarskih čestica, sastavnih dijelova velike, nove čestice i u toj katastarskoj općini više nepostojeće, prebace na čestice u sasvim drugom dijelu grada«, navode u Zelenom odredu

Članovi Zelenog odreda – foruma braniteljske udruge VIDRA (Veterani i društvena akcija) najavljuju da će u četvrtak u 15 sati Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta predati obimnu dokumentaciju koja ukazuje na sumnjive radnje kojima se u Zagrebu priskrbljuje lokacijska dozvola za ilegalnu gradnju. Tvrde kako posjeduju dokumentaciju koja dokazuje da se gradnja omogućava čak i na parcelama na kojima to prema niti jednom zakonu ni propisu nije dozvoljeno.

Kao primjer navode ugovor o kupoprodaji priličnog broja zemljišnih parcela potrebnih investitoru za gradnju objekata u blizini rotora u Remetincu, koji je potpisan 5. travnja 2018. godine između Grada Zagreba, Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i investitora. Navode kako je utvrđeno da je broj parcela prevelik i da bi bilo najbolje objediniti ih u jednu, pod jednim brojem.

»Sve je na oko ispravno, normalno i potrebno. No problem nastaje i trenutku kada se brojevi katastarskih čestica, sastavnih dijelova velike, nove čestice i u toj katastarskoj općini više nepostojeće, prebace na čestice u sasvim drugom dijelu grada. Tako se u osnovi vrlo jednostavnom tzv. zamjenom katastarskih čestica mijenja vlasnik i npr. državno vlasništvo ilegalno privatizira.

Upravo to smo, kao i u slučaju sanatorija Brestovac uočili i na još jednoj lokaciji. Ne mali broj oznaka čestica iz katastarske općine Blato dodijeljeno je parcelama na Jelenovcu, Vrhovcu, na Črnomercu itd.«, navode u Zelenom odredu.

»Budući da je uz svaku od njih vezana i lokacijska dozvola dodijeljena u općini Blato, svakako postoji vjerojatnost da će ilegalno otvoriti vrata gradnji na nekim prostorima gdje je to zabranjeno kao npr. na Črnomercu ili možda olakšati izdavanje građevinske dozvole, ili doprinijeti odobrenju zahtjeva „novog“ investitora za promjenom urbanističkog plana, ili… Nećemo dalje nagađati«, govori nam pripadnica Zelenog foruma.

Zbog svega navedenog Zeleni odred će u četvrtak cjelokupnu prikupljenu dokumentaciju predati DORHu, ali i USKOKu jer smatraju kako iz svega proizlazi da bi u cijeloj akciji moglo biti i elemenata počinjenja kaznenog djela.

Istovremeno Udruga građana Siget predaje dodatnu dokumentaciju na prijavu protiv malverzacije oko zemljišta u Sigetu gdje je vlasnik tvrke Castrum nekretnine d.o.o., Vlado Leko odlučio graditi trgovačko-poslovni centar, a od kojeg je odustao u korist firme SIRO-NEK u vlasništvu Ilije Sirovine, a koja je predana 22. 11. 2017.godine, a po kojoj se još nije postupilo.

»Pozvat ćemo se na članak 230 stavak 1. Zakona o kaznenom postupku u kojem je propisano da je državni odvjetnik dužan završiti istragu u roku od šest mjeseci, u protivnom je dužan izvijestiti Glavnog državnog odvjetnika o razlozima zbog kojih istraga nije završena«. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni