Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu

Donesen Proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu

Izvorni proračun iznosi oko 565 milijuna kuna

Županijska skupština Zagrebačke županije donijela je Proračun za 2022. godinu koji iznosi 1.380.578.035,00 kuna i veći je u odnosu na Rebalans I. za 3,85 posto. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2022. godinu iznosi 564.847.359,00 kuna i veći je za 4,26 posto u odnosu na Rebalans I. proračuna iz 2021. godine.

Proračun je prihvaćen s 30 glasova „za“, 6 glasova „protiv“ i 5 „suzdržanih“. Kao i prethodnih godina, najveći iznos Izvornog proračuna, gotovo 148 milijuna kuna, namijenjen je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje u kojem je za kapitalnu izgradnju u školstvu osigurano 53,6 milijuna kuna.

Dovršavaju se izgradnja osnovne škole u Luki, sportskih dvorana u Bedenici, Klinča Selima i Graberju Ivanićkom, školi i dvorani u Pušći. Radi se na dogradnji radionica i praktikuma Srednje škole Dragutina Stražimira u Svetom Ivanu Zelini, a s 15 milijuna kuna sufinancirat će se izgradnja nove škole u Strmcu. Studenti i srednjoškolci i u 2022. godini mogu računati na izdašne stipendije.

60 milijuna za obnovu objekata oštećenih potresom

Za Upravni odjel za gospodarstvo i fondove EU planirano je 89 milijuna kuna. Poduzetnici iduće godine mogu računati na bespovratne potpore u iznosu od 7 milijuna kuna, a 17,3 milijuna osigurano je za energetske obnove škola i domova zdravlja.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje upravljat će s nešto više od 56,5 milijuna kuna. Sufinancirat će se 8 T1 timova hitne medicinske pomoći, a nešto više od 2 milijuna kuna osigurano je za liječničke specijalizacije. Planirana su sredstva za projektnu dokumentaciju za izgradnju poliklinika u Samoboru i Velikoj Gorici. Novost u Proračunu je milijun kuna za ambulante u ruralnim krajevima koje s obzirom na mali broj pacijenata posluju s gubitkom.

Poljoprivrednici mogu računati na bespovratne potpore u ukupnom iznosu od 3,8 milijuna kuna.

Za Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu planira se 60,3 milijuna kuna. Najveći dio odnosi se na županijski linijski prijevoz putnika za što je osigurano 40,05 milijuna kuna.

U Proračunu za iduću godinu za vatrogastvo i civilnu zaštitu osigurano je nešto više od 7 milijuna kuna. Za kulturu se planira gotovo 4 milijuna, a za sport 7,6 milijuna kuna.

Za Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša osigurano je gotovo 92 milijuna kuna, od čega je 60 milijuna namijenjeno obnovi zgrada oštećenih potresima.

Nove škole i proširenje kapaciteta “Naftalana”

Vijećnici su prihvatili prijedlog Strategije kapitalnih ulaganja u školske objekte na području Zagrebačke županije za razdoblje od 2021. do 2026. godine. Strategijom su obuhvaćena ulaganja u gradnju novih škola i dvorana i dogradnju nekih postojećih.

Donesena je odluka o visini turističke pristojbe za 2023. godinu u Zagrebačkoj županiji. Pristojbe se kreću od 10 do 12 kuna po osobi i noćenju za boravak u smještajnim objektima, ovisno o pojedinom gradu i općini (12 kn Samobor, Velika Gorica, Jastrebarsko, ostale JLS 10 kn), odnosno od 8 kuna u kampovima.

Visina godišnjeg paušala za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu po krevetu iznosi 350 kuna, a na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (OPG) po 200 kuna i to za sve jedinice lokalne samouprave na području Zagrebačke županije. Visina godišnjeg paušalnog iznosa za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu u kampu za svaku smještajnu jedinicu iznosi 500 kuna, a na OPG-u po 250 kuna.

Vijećnici Županijske skupštine dali su suglasnost Specijalnoj bolnici Naftalan da uredske prostore prenamijeni u bolesničke sobe za što će kroz tri godine biti utrošeno 2,7 milijuna kn. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni