Do 25. veljače javni natječaj za četrnaest državnih stanova

Do 25. veljače javni natječaj za četrnaest državnih stanova

Stanovi se daju u najam u Ilici, Šubićevoj, Tomićevoj, Hatzovoj, Novoj Vesi i još nekoliko adresa a riječ je o podrumskim, suteresnkim, stanovima u prizemlju i na katovima. Kvadrature su od 12,5 pa do gotovo 103 četvorna metra za stan u Šubićevoj za koji najamnina iznosi 1.542 kune a jamčevina 4. 627 kuna

Snježana Kratz

Kako riješiti krov nad glavom nekim će Zagrepčanima olakšati činjenica da je Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) u Zagrebu otvorio već treći po redu natječaj za najam stanova koji traje do 25. veljače. Pilot projekt dosada se održao dva puta u Zagrebu i jednom u Osijeku. Predmet javnog poziva su stanovi u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze u Zagrebu, a riječ je o njih četrnaest podrumskih, suterenskih, u prizemlju i na katovima na nekoliko lokacija. Stanovi će se moći pogledati 16. i 17. veljače, a nude se u Šubićevoj, Bosiljevskoj, Ilici, Tomićevoj, Bužanovoj, Novoj Vesi, Hatzovoj i još nekoliko „adresa“.

Stanovi su veličine od 12, 5 četvornih metara do gotovo 103 koliko je kvadratura jednog od stanova u Šubićevoj, za koji je predložena najamnina 1.542 kune odnosno jamčevina od 4. 627 kn. Pisane ponude za najam stana sa odgovarajućom dokumentacijom podnose se do spomenutog datuma osobno (u zatvorenoj omotnici) odnosno preporučenom pošiljkom u pisarnici Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom , Dežmanova 10 s točno ispisanom naznakom „ NATJEČAJ ZA NAJAM STANOVA BROJ 1/15“ i upozorenje „NE OTVARATI DO 25.VELJAČE 2015.DO 12,30 SATI“, koja se mora napisati na obje strane omotnice. Adresirati treba na adresu DUUDI, Dežmanova 10.

U tom državnom uredu ističu kako na otvaranju ponuda isključivo pristiglih 25. veljače, moraju biti prisutni ponuditelji odnosno njihovi opunomoćenici a sve informacije u vezi najma državnih stanova mogu se dobiti na telefon 01/ 6346 – 270 , o1 / 6346 – 411 te web stranicama www.duudi.hr i www.nekretnine.hr.

Najbolja ponuda

Stan u Tomašićevoj
Stan u Tomašićevoj

Pravo na podnošenje ponuda imaju sve fizičke osobe koje zadovoljavaju propisane uvjete natječaja i ponude najviši iznos najamnine. Najboljeg najmoprimca kažu u DUUDI-ju nakon što ponudu prihvati, pa do potpisa ugovora čeka i uplata razlike između iznosa jamčevine (mora je položiti ovisno o veličini ponuđenog stana) i iznosa tri mjesečne najamnine iz ponude. Sve se uplaćuje na ime beskamatnog pologa koji ostaje najmodavcu do kraja ugovorenog roka najma a on traje pet godina. Stanovi se važno je znati daju u najam u tzv. postojećem „viđenom stanju“ ističu u uredu. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih stanova, za svaki treba dati isključivo odvojenu ponudu u pisanoj omotnici i sa svim prilozima koje ona mora sadržavati. Pored najamnine, najmorpimac se obvezuje plaćati i sve tekuće troškove održavanja stana kao i one koji proizilaze iz korištenja, održavanja i uređenja stana (struja,voda, telefon, grijanje, spomenička renta, komunalna i vodna naknada…).

 Bez pismenog pristanka države najmoprimac ne može vršiti preinake stana a ako se o tome i službeno usuglase , obezuje se snositi troškove bez ikakvog namirenja od države. Preuzima i obvezu naknade štete koju zbog određenih preinaka može uzrokovati najmodavcu ili trećim osobama. Izgrađeni objekti i druga „dodana vrijednost“ nakon isteka najma ostaju vlasništvo države. Bez njene suglasnosti stanove budući korisnici ne mogu davati ni u podnajam, u cijelosti ili djelomično , već se unajmljeni stan mora koristiti za stanovanje, a ne u druge namjene (uredi i sl. ).

Što mora sadržavati ponuda?

Ugovor o najmu sačinjava se kao ovršna isprava pa sve troškove njegove solemnizacije snosi najmoprimac. Ako se u natječaju zaprime dvije istovjetne ponude s istim iznosom najamnine u roku od sedam dana one se moraju dopuniti. Razmatrati se neće ni ponude osoba koje su porezni dužnici odnosno neplatiše korištenja nekretnina u vlasništvu države čiju evidenciju vodi DUUDI . Onima koji nisu dosegli najviši iznos najamnine uplaćena se jamčevina vraća u roku od trideset dana od javnog otvaranja ponuda. Ako od ponude odnosno sklapanja ugovora odustane, najpovoljnijem „stanaru“ neće se vratiti jamčevina a neće je dobiti ni u slučaju kada jedna osoba ponudi najbolje iznose za više stanova a odluči se za jedan. U slučaju da najbolji najmoprimac odustane od ponude, redsoslijedom svaki slijedeći koji ispunjava uvjete može prihvatiti iznos onog prvog i s njim zaključiti ugovor o najmu. Natječaj za stan se poništava, ako slijedom nijedan od ponuditelja ne prihvati ponudu najboljeg – prvog. DUUDI do zaključenja ugovora sa budućim stanarima može poništiti natječaj i ne prihvatiti nijednu ponudu.

Svaka ponuda mora sadržavati redni broj, adresu stana iz oglasa za koji se daje ponuda odnosno ime i prezime, adresu, OIB, presliku osobne iskaznice, kontakt broj telefona ili mobitela ali i dokaz o uplaćenoj jamčevini. Priložiti se mora i ovjerena preslika potvrde o stanju poreznog duga izdane od Porezne uprave ne stariju od trideset dana. Ponuđeni iznos mjesečnog najma kažu u DUUDI-ju ne može biti manji od početnog iz natječaja.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni