Do 23. travnja zaprimaju se prijedlozi za Nagradu Luka Ritz

Do 23. travnja zaprimaju se prijedlozi za Nagradu Luka Ritz

Nagrada se dodjeljuje učenicima koji su svojim djelovanjem izuzetno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima

Odbor za javna priznanja zagrebačke Gradske skupštine raspisao je javni pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. Nagrada se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole s područja Grada Zagreba koji su svojim djelovanjem iznimno pridonijeli afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima.

Rok za podnošenje prijedloga je do 23. travnja 2021.

Kriteriji za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost su:

– sudjelovanje u humanitarnim aktivnostima ili projektima prevencije odnosno suzbijanja nasilja,

– doprinos afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju među učenicima u školi i lokalnoj zajednici,

– suzbijanje nasilja, uzajamno pomaganje te pružanje pomoći mladima u školi i lokalnoj zajednici, a posebno pružanje pomoći žrtvama nasilja,

– ugled kandidata kao uzornog prijatelja i vrijednog učenika,

– uzorno vladanje kandidata.

Prijedlog, odnosno kandidaturu za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost mogu podnijeti osnovne i srednje škole u Gradu Zagrebu.

Prijava mora sadržavati:

– osobne podatke o predloženom učeniku (ime i prezime učenika, naziv i adresu škole koju pohađa, razred i odjeljenje);

– sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost (najviše na jednoj stranici formata A4);

– presliku svjedodžbe o postignutom uspjehu i vladanju učenika za prethodnu školsku godinu;

– preporuku razrednika ili razrednog, učiteljskog ili nastavničkog vijeća za učenika;

– podatke o predlagatelju (naziv, sjedište i podaci za kontakt) i potpis ravnatelja škole.

Prijedlog može sadržavati šire obrazloženje i raspoloživu dokumentaciju.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati. Prijedlozi se podnose Odboru za javna priznanja preko Stručne službe Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u zatvorenoj omotnici s napomenom: »Prijedlog za dodjelu Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost – ne otvarati.« (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni