Demanti na članak: “Godinama koristili šest gradskih prostora bez ijednog plaćenog računa”

Demanti na članak: “Godinama koristili šest gradskih prostora bez ijednog plaćenog računa”

Iz Odvjetničkog društva Hraste & Partneri zaprimili smo zahtjev za objavu ispravka neistinitih informacija u vezi teksta »Godinama koristili šest gradskih prostora bez ijednog plaćenog računa«.

Demanti objavljujemo u cijelosti:

Nakladnik Udruga »ZG« je u elektronskoj publikaciji ZG-magazin, u rubrici Novosti objavio dana 30. travnja 2019. u 11:58 sati članak pod naslovom »Godinama koristili šest gradskih prostora bez ijednog plaćenog računa«.

U naprijed navedenom članku objavljene su neistinite informacije o gospodinu Mislavu Bjažiću, koje ovime ispravljamo kako slijedi:

– Gospodin Mislav Bjažić nikada nije provalio u bilo koji od poslovnih prostora u kompleksu Blok Badel niti se bespravno koristio istima. Gospodin Mislav Bjažić koristi se prostorijama unutar tvornice Gorica, i to isključivo kao član udruga, na način da sudjeluje u radu udruga, primjerice organiziranju i održavanju treninga i sportskih natjecanja za sve dobne uzraste, organiziranju i održavanju raznih kulturnih programa, financiranju djece štićenika socijalne skrbi i umirovljenika te raznih drugih programa udruga.

– Niti jedna od u spornom članku pobrojanih udruga, a kojih je Mislav Bjažić član, i to Športsko društvo Pantera, Zagrebački minigolf savez, Korfball klub »Zagreb«, Klub klub ruske kulture »Babushka«, Hrvatski minigolf savez, Minigolf klub »Zagreb« te Udruga za razvoj športskog i hostelskog turizma Zagreb, nije niti provalila u prostorije kompleksa Blok Badel niti se istima bespravno koristila. Športsko društvo Pantera je 2007. godine sklopilo Ugovor o zakupu poslovnih prostora unutar bivše tvornice Gorica. Sve ostale pobrojane udruge registrirane su na adresi Šubićeva 55 (bivša tvornica Gorica), i to rjšenjem Ureda za opću upravu Grada Zagreba za svaku od udruga, čime se isključe nepostojanje suglasnosti Grada Zagreba za korištenjem istih poslovnih prostora od strane novoregistriranih udruga, a time i bespravnost istog.

– Sve dok Gradska uprava Športskom društvu Pantera, kojeg je Mislav Bjažić bio član, nije raskinula Ugovor o zakupu, Športsko društvo Pantera je uredno plaćalo sve zakupnine, kao i podmirivalo sve druge financijske obaveze prema Gradu Zagrebu. Time su u spornom članku navedeni iznosi dugovanja prema Gradu Zagrebu neistiniti, kao i iz razloga što je krajem 2007. godine Odjel za graditeljstvo Grada Zagreba izdao Športskom društvu Pantera rješenje za sanaciju na bivšoj tvornici Gorica, temeljem kojeg je Športsko društvo Pantera ishodilo namjenski kredit za sanacijske radove od Zagrebačke banke d. d. Između Grada Zagreba, vlasnika spornog kompleksa Blok Badel i Športskog društva Pantera nikada nije bio postignut konsenzus u pogledu naknade za izvršenu sanaciju prostora unutar bivšoj tvornice Gorica, niti je Grad Zagreb do dana objave ovog ispravka Športskom društvu Pantera naknadio bilo koji iznos za izvršenu navedenu sanaciju.