Dani FSB-a, obrazovne institucije s 97-godišnjom poviješću

Dani FSB-a, obrazovne institucije s 97-godišnjom poviješću

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu već tradicionalno u mjesecu studenome obilježava svoje dane, pri čemu ove godine obilježava 97 godina od osnutka i 60 godina rada kao samostalnog fakulteta! Tim povodom organizirano je višednevno događanje s ciljem predstavljanja Fakulteta, studentskih udruga i povezanosti s hrvatskim gospodarstvom.

Dani FSB-a se održavaju od utorka 15. studenoga do petka 18. studenoga 2016., a obuhvaćaju izložbu Na ramenima divova kada će biti i službeno otvaranje manifestacije Dana fakulteta, Dane karijera i Tribinu karijera na kojoj će se prezentirati različite tvrtke, predstavljanje studentskih udruga i njihovih projekata, Dan otvorenih vrata u sklopu kojeg je organiziran obilazak laboratorija, Bal strojara i Svečanu sjednicu. Svečana sjednica Fakultetskog vijeća održat će se u petak 18. studenoga u 12 sati u dvorani A, Ivana Lučića 5, Zagreb.

Bal strojara
Bal strojara

Za studente će biti interesantan Dan karijera koji će se održavati od 16. do 18. studenog od 10-16 sati, u auli južne zgrade FSB-a. U sklopu Dana karijera predviđeno je predstavljanje tvrtki kao i studentskih udruga.

Za srednjoškolce bi mogao biti zanimljiv Dan otvorenih vrata FSB-a koji će se održati u četvrtak 17.11.2016. s početkom u 13 sati u sklopu obilježavanja Dana Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Obilazak uključuje predstavljanje Fakulteta, posjet Laboratoriju za projektiranje izradbenih i montažnih sustava, Laboratoriju za motore i vozila, Laboratoriju za zavarivanje, Centru za aditivne tehnologije te obilazak A dvorane i knjižnice Fakulteta. Okupljanje je ispred južne zgrade Fakulteta, I. Lučića 5, Zagreb. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni