Danas počinje sanacija klizišta na Cmroku

Danas počinje sanacija klizišta na Cmroku

Iz resornog gradskog ureda napominju da i Grad Zagreb očekuje postupanje nadležne Građevinske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske

Danas započinju radovi na sanaciji klizišta u ulici Podgaj na Cmroku. Iz Gradskog ureda za izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet pojašnjeno je da će se radovi izvoditi zbog otklanjanja neposredne opasnosti po živote i imovinu, koja je nastala kao posljedica klizišta na pet čestica katastarske općine Šestine. Navedene aktivnosti obuhvatiti će nužne potrebne radnje kako bi se uklonili dijelovi materijala koji prijete stambenim objektima na ulici Podgaj. Procijenjena vrijednost radova je oko 300.000 kuna (bez PDV-a).

Iz Ureda podsjećaju kako se radi o klizištu koje je nastalo kao posljedica krčenja šume i izvođenja građevinskih zemljanih radova na zemljištu k.č.br. 4027/2, 4027/4, 4029 i 4031/1 K.O. Šestine, a koji su izvedeni protivno Zakonu o gradnji, odnosno zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske. U okvioru navedenih radova je izvedeno nasipavanja građevinskog otpada, zemlje i drugog materijala.

U privitku dostavljaju fotografiju s portala „Google earth“ iz 2018. godine, a na kojoj su jasno vidljivi i opsežni građevinski radovi nasipavanje materijala na predmetne čestice tijekom 2018. godine, pri čemu se jasno vide i utabani putevi kretanja strojeva prilikom nasipavanja. Također, dostavljaju i fotografije snimljene na klizištu, na kojima se jasno vidi da se radi o miješanom materijalu zemlje, građevinskog otpada i drugog materijala.

Iz resornog gradskog ureda napominju da i Grad Zagreb očekuje postupanje nadležne Građevinske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Ona bi trebala utvrditi točan obuhvat protupravno izvedenih radova i naložiti vlasnicima zemljišta potrebne aktivnosti radi uklanjanje nezakonito izvedenih radova odnosno radi otklanjanja posljedica koje su istima izazvane. Jedino se na takav način može spriječiti novo aktiviranje klizišta, odnosno spriječiti novo nasipavanje materijala od strane vlasnika zemljišta. (ZG-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni