Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba

Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba

Predstaviti će se albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, njemačka, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska i židovska nacionalna manjina.

Koordinacija vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba i Grad Zagreb organiziraju manifestaciju „Dan nacionalnih manjina Grada Zagreba“ u nedjelju 14. rujna s početkom u 10 sati. Nacionalne manjine će na paviljonu Zrinjevac predstaviti svoje tradicionalne običaje, nošnje, folklorno stvaralaštvo, glazbeno stvaralaštvo, izdavaštvo, tiskovine i autohtona jela.

Predstaviti će se albanska, bošnjačka, crnogorska, češka, mađarska, makedonska, romska, slovenska, srpska, bugarska, njemačka, poljska, rusinska, ruska, slovačka, talijanska, ukrajinska i židovska nacionalna manjina.

(zg-magazin)