Dan Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinca),  gradonačelnik Milan Bandić je u nedjelju 4. prosinca pozdravio prisutne u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na svečanosti Dana koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Svečana manifestacija održala u spomen na potpisivanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i priznatog prava svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih iznimaka.

Na Dan ljudskih prava 2003., osnovana je zagrebačka Koordinacija u sastavu devet vijeća i devet predstavnika nacionalnih manjina. U Zagrebu žive pripadnici 22 manjine: albanske, austrijanske, bošnjačke, bugarske, crnogorske, češke, mađarske, makedonske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, ruske, rusinske, slovačke, slovenske, srpske, talijanske, turske, ukrajinske, vlaške i židovske.

(Zg-magazin)