Dailymail stavio Hrvatsku na popis zemalja u kojima ne treba piti vodu iz slavine

Dailymail stavio Hrvatsku na popis zemalja u kojima ne treba piti vodu iz slavine

Zagrebački holding: Voda u Zagrebu je zdravstveno ispravna i odlične kvalitete

Dana 10.07.2016. godine britanski časopis Dailymail objavio je tekst naslova From Spain and France to Russia and Croatia: Countries in Europe where you can drink tap water – and the places you really shouldn’t (Od Španjolske i Francuske do Rusije i Hrvatske: Zemalje u Europi u kojima možete piti vodu iz slavine – i mjesta gdje to zaista ne bi trebali) u kojem se Hrvatsku svrstava među zemlje gdje voda nije pitka.

Poznato je da je Hrvatska među trideset vodom najbogatijih zemalja u svijetu, a u Europi na visokom trećem mjestu. Raspoložive količine vode za piće u Hrvatskoj veće su od mnogih europskih zemalja, zahvaljujući specifičnom zemljopisnom položaju i hidrogeološkim osobinama tla te dovoljnjim količinama oborina.

Iz Zagrebačkog holdinga odlučili su izašli s obavješću prema korisnicima podsjećajući na rezultate kontrole kvalitete vode koju je tijekom 2015. i 2016. godine provela Služba kontrole kvalitete vode Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., a koji potvrđuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba zdravstveno ispravna i sukladna Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i NN 141/13).

Rezultati službene kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koju je tijekom 2015. i 2016. godine proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar« također potvrđuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba zdravstveno ispravna i sukladna Zakonu (NN 56/13) i Pravilniku (NN 125/13 i NN 141/13).

Izmjerene vrijednosti svih pokazatelja kvalitete vode potvrđuju da je voda u vodoopskrbnom sustavu grada Zagreba ne samo zdravstveno ispravna nego i odlične kvalitete! »Sa ponosom smo proslavili 138 godina vodoopskrbe grada Zagreba, a vrhunska kvaliteta zagrebačke vode neupitna je i za buduće generacije«, napominju u Zagrebačkom holdingu. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni