Civilna zaštita odradila vježbu simulacije potresa u Zagrebu

Civilna zaštita odradila vježbu simulacije potresa u Zagrebu

(Foto: Hrvoje Grgić)

Na vježbi je sudjelovalo oko 500 pripadnika civilne zaštite i operativnih snaga

Na području nedovršene Sveučilišne bolnice u Blatu u subotu je održana vježba zagrebačkih postrojbi civilne zaštite „Zagreb 2018.“, čiji je nositelj Ured za upravljanje u hitnim situacijama. Vježba je simulirala zajedničko djelovanje specijalističkih i općih postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba te operativnih snaga u slučaju razornog potresa.

Prema scenariju, u 7:00 sati u Zagrebu se događa potres razorne snage s epicentrom na Žumberku. Nakon potresnog udara timovi civilne zaštite se okupljaju po svojim zbornim mjestima gdje se vrši evidencija timova civilne zaštite i operativnih snaga. Budući da je prema scenariju došlo do prekida službene komunikacijske veze, komunikacija se provodila isključivo putem radioamaterskih veza. Po okupljanju timova, kreće se u organiziranoj koloni prema mjestu događaja – bolnici Blato.

Dolaskom na lokaciju kreće se s akcijom pretraživanja i spašavanja. USAR (Urban search and rescue) – timovi pretražuju i spašavaju u razizemlju pa do drugog kata, speleolozi pretražuju podrumske prostorije i teško pristupačna okna, timovi za spašavanje s potražnim psima pretražuju šire područje bolnice Blato, pripadnici HGSS-a izvode pretraživanje i spašavanje s visina. Operativne snage obavljaju svoje zadaće i daju operativnu potporu spasiteljima. Jedan USAR tim od 36 pripadnika čamcima se prebacuje preko rijeke Save do bolnice Blato.

Cilj vježbe je uvježbavanje pretraživanja terena i spašavanja iz ruševina, komunikacija između različitih hitnih službi u uvjetima pada sustava veza, trijaža i pružanje hitne medicinske pomoći u slučaju razornog potresa.

Na vježbi je sudjelovalo oko 500 pripadnika civilne zaštite i operativnih snaga i to iz: Ministarstva unutarnjih poslova – Policijske uprave zagrebačke, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Hrvatske Gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb, Nastavnog zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Zagrebačkog speleološkog saveza, Zagrebačkog radio-amaterskog saveza i udruga za obuku potražnih pasa KOSSP i HUOPP. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni