Čistoća dijeli žute spremnike za plastiku i metal

Čistoća dijeli žute spremnike za plastiku i metal

(Foto: ZGH)

Zagrebačka Čistoća uputila je poziv predstavnicima stanara da se jave za dodjelu žutih spremnika za odvajanje plastične i metalne ambalaže. Zapremnina spremnika je 1100 litara, a uvjet za dodjelu je da se spremnici nalaze na obračunskom mjestu kod korisnika i da na dan odvoza budu dostupni za pražnjenje.

Iz Čistoće mole zainteresirane predstavnike stanara da prilikom prijave za dodjelu razmotre i dosadašnje volumene spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i biootpada kako bi svi spremnici za odvojeno odlaganje otpada bili volumenom usklađeni potrebama stanara.

Predstavnici stanara zamolbu za spremnikom mogu poslati na adresu Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10 000 Zagreb, putem e-pošte: cistoca@zgh.hr ili pozivnog centra na broju: 072 500 400. (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni