Ciklus žestokih motiva Duška Šibla

Ciklus žestokih motiva Duška Šibla

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik i akademski slikar Duško Šibl kontinuira slika u raznolikim uvjetima, koliko mu dopuštaju atelijeri. Naime, tijekom godine boravi na više adresa, od Zagreba i Opatije do Londona, stvarajući nove cikluse i obogaćujući svoj kompleksni opus.

U posljednje, reklo bi se, naizgled nepredvidljivo vrijeme, izmjenjuju se dvije serije motiva – apstraktni eruptivne energije i figure u pokretu iznimnog ritma i dramatike, uglavnom u akrilu na većem formatu platna.

Novi ciklus, niz figura u žestokom gibanju, u akrilu na platnu 100 x 75 cm, 120 x 80 cm i 70 x 50 cm karakteristične nepotrošive motivike, najčešće dvije ili tri figure u prepletu, u grčevitom priljubljenju u neprestanom pomicanju, srž je najnovije Šiblove produkcije.

Veći, veliki format platna omogućuje autoru i veću slobodu poteza ali slojevitiju gustoću kolorističkih nanosa, uz naravno i precizniju i dinamičniju naraciju.

Niz novih akrila možemo slobodno nazvati ciklusom žestokih motiva potpunog davanja i preuzimanja, bez ustezanja, bez promišljanja, bez ograničenja, dok na platnima glavnu riječ vode dominantne, nezaustavljive boje.

Miroslav Pelikan

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni