Ciklus “Drops” Darije Majdak

Ciklus “Drops” Darije Majdak

Ciklus Drops neprijeporno govori o vitalitetu, o energiji koja pomiče kapi i mijenja ili umanjuje jasnoću znaka u bazi slike

Akademska slikarica Darija Majdak suvremena je hrvatska likovna umjetnica koja je izlagala na nizu uspješnih samostalnih izložbi. Autorica je impozantnog opusa u kome se ističu brojni ciklusi s izrazitim apstraktnim motivima.

Vremenom se ta trajna nefigurativna koncepcija mijenjala i doživljavala određene preinake koje su bile rezultat predanih slikarskih istraživanja i kontinuiranog slikanja ove nadahnute umjetnice.

Darija je koristila različite formate platna od metarskih do manjih, 30 x 30 cm, kojima se u proteklom vremenu i vratila.

Nakon stanovitog vremena u atelijeru Darije Majdak ukazao se ciklus manjih formata, ulja na platnu (30 x 30) zanimljivog naziva Drops.

Kada god pišem o malom formatu sjetim se riječi čuvenog hrvatskog slikara Mladena Veže, koji mi je u više navrata rekao »kako je najteže naslikati malu sliku, sliku malog formata«.

Ciklus Drops sadrži niz zanimljivih motiva klizećih kapi na obojenoj površini s jednom ili više boja uz motiv velike kapi s nizom malih koje je okružuju. Sve iznad atraktivne kolorističke kombinacije, ponegdje razigrano uz više boja, a drugdje uz jednu ili dvije dominantne boje koje se prepliću.

Ciklus Drops neprijeporno govori o vitalitetu, o energiji koja pomiče kapi i mijenja ili umanjuje jasnoću znaka u bazi slike.

Svaka slika iz ovoga ciklusa ima svoju jedinstvenu priču, svoju specifičnu radnju. Sve one pripadaju istom, ali su i različite, trenutno svaka u svom kvadrantu, sve živi i sve se kreće i sve je nezaustavljivo.

Ciklus Drops Darije Majdak snažno progovara o ograničenjima, o potrebi za nelimitiranim pokretima, koracima, idejama.

Miroslav Pelikan

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni