Čestitamo Dan žena

Čestitamo Dan žena

Iako su mnogi režimi onemogućavali tu borbu, u najvećem broju zemalja žene su  se izborile za pravo glasa

Danas obilježavamo Međunarodni dan žena, koji se ponekad naziva i 8. mart. Praznik je to sjećanja na borbu za društvenu jednakopravnost žena. Prihvaćen je na prijedlog Njemice Clare Zetkin na međunarodnoj Konferenciji socijalistkinja, održanoj 1910. godine u Kopenhagenu u sjećanje na  velike prosvjede  američkih žena za opće pravo glasa održane 8. ožujka 1909. godine.

I mnogo prije toga žene su se štrajkovima i pobunama borile za svoja prava tražeći bolji položaj u društvu. Teškoće žena počele su njihovim uključivanjem u proizvodnju. Ekonomsko osamostaljenje žena bilo je i ostalo temeljem na kojem su kasnije građeni svi oblici borbe za ravnopravnost. Iako su mnogi režimi onemogućavali tu borbu, u najvećem broju zemalja žene su  se izborile za pravo glasa, za iste nadnice kao i muškarci, raspolaganje imovinom, za pravo na razvod braka, pa i na pobačaj. Ipak, ni u najrazvijenijim zemljama ta prava još nisu potpuna. Zbog dvostruke uloge – proizvođača i majke – emancipacija žene dugotrajan je proces, stoga obilježavanje Dana žena ne gubi svoj smisao.

Stoga svim majkama, suprugama, bakama, sestrama, kćerima, unukama, tetama, prijateljicama i susjedama, odnosno svim Zagrepčankama, koje su doista najljepši i najvredniji ukras našega grada, čestitamo Dan žena.

(ZG-Magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni