Cesta sira Karlovačke županije

Cesta sira Karlovačke županije

Prva cesta sira u Republici Hrvatskoj predstavlja poseban oblik prodaje poljoprivrednih, ugostiteljskih i turističkih proizvoda

Na području Karlovačke županije počela je prodaja mnogobrojnih vrsta sireva koji se proizvode na tradicijski način, a tehnologija njihove proiuvodnje prenosi se s koljena na koljeno.
Udruga malih sirara Karlovačke županije „KORNI“ pokrenula je još 2008. godine projekt pod nazivom „Cesta sira Karlovačke županije“. Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede, Karlovačke županije, UNDP-a i jedinica lokalne samouprave sa područja naše županije ovih dana projekt je priveden kraju, te je 1. svibnja otvorena prva cesta sira u Republici Hrvatskoj. Za sada je u ovaj poseban oblik prodaje poljoprivrednih, ugostiteljskih i turističkih proizvoda uključeno deset seljačkih gospodarstava sa područja cijele Županije, koja nude svoje proizvode, posebice sir i druge mlječne proizvode iz vlastite proizvodnje koja se odvija u zakonom reguliranim objektima tj. obiteljskim siranama.

Cestu sira čine:

Poljoprivredni obrt Gospodarstvo Bencetić, vl. Stjepan Bencetić, sirana PITAGORA, Bencetići 9, DRAGANIĆ
OPG Dušanka Čavrag, sirana ČAVRAG, Jasenak 84, OGULIN
OPG L iana Kovač, sirana NAŠA FARMA, Funtana 12, SABORSKO
Kuzmić obrt za poljoprivredu i gospodarstvo, vl. Ivan Kuzmić, sirana KUZMIĆ, Veselići 5, RIBNIK
OPG Danica Mičić, sirana TARA, Prkos Lasinjski 73, LASINJA
OPG Radmila Miščević, sirana MIŠČEVIĆ, Senjska 83, JOSIPDOL
OPG Slavko Pleš, sirana PLEŠ, Čamerovac, SLUNJ
OPG Marko Radočaj, sirana RADOČAJ, Batnoga 179, CETINGRAD
OPG Mihovil Turkalj, sirana MONA, Jelov Klanac 211, RAKOVICA
OPG Zdravka Uzelac, sirana UZELAC, Grabovac 55, RAKOVICA  (zg-mag)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni