“Čekanje”

Dok te čekam
Kule rastu same
Zajedno sa opkopima,
Neplaniranim prozorima
I obrambenim zidovima
Ponekad je vodoskok u vrtu na sredini
I u njemu raste cvijeće
Onda zazvoni
A dvorac se sruši kao kula od karata
Za njim više nema potrebe
Dvorac je tamo gdje smo mi!

Neven Dužević

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni