• “Kišilo je”

  “Kišilo je”

  Kišilo je. Pustio sam noć da sanja, Pretražuje sjećanja, Primiče napuštena nadanja, Raspleće slijepa vjerovanja. Nisam uznemiravao tamu, Šutio sam. Misli su pristizale, Šuštale Kao vjetrić ...

  Više
 • “Molitva”

  “Molitva”

  Kad zaspi cvijeće i utihne priroda sva, otpušta sve svoje riječi nebeska molitva. Zašto se moliti treba Svevišnjem Ocu sa neba? Zbog snage koju nam daje, a nebeska najduže traje. Moliš se za m...

  Više
 • “Ne znam”

  “Ne znam”

  Ne znam ja više ništa, ni kako se sunce rađa, ni nova jutra bude... Ne znam ja više ništa. Nek bude kako bude... Nek bude što bude. Svatko u svojoj ljusci živi, okrenut mrvama kruha svoga... ...

  Više
 • “Bajka”

  “Bajka”

  Što su to bajke? Bajke su priče u kojima ljudi baš na njih liče. Bajke su zaista baš takve priče... U njima svakakva bića žive. Uvijek je dobrih i onih drugih, što isto moraju negdje "stati", ...

  Više
 • “Srebrna rijeka”

  “Srebrna rijeka”

  Tamo pod suncem u planini, gdje život živi šuma od smreka, svakoga dana silinom prođe planinska jedna srebrna rijeka. Valove svoje ona ne broji, okove vrtloga koji je muče, već teče putem korita ...

  Više
 • “Pajac”

  “Pajac”

  Pajac je čudesan lutak, smije se i pri tom plače, dok vjetar u ruci drobi, u bitku života skače. A ona nije laka, nije ni pola, već cijela. Zato taj čudesni lutak smišlja cirkuska djela... ...

  Više
 • “Hej ti”

  “Hej ti”

  Hej ti, Ti što se i na ovaj dan osjećaš sama, samo sjenka kraj toliko ljudi... Ti, koja bi najradije zaplakala, i sakrila se negdje u kutu... Danas, kad bi se trebala osjećati kao dama, i uspore...

  Više
 • “Lica”

  “Lica”

  Pjesma je u školjki biser, što poruku svoju nosi. U svakakve ruke dođe, kod onih što znaju - tko si... Ima tu svakakvih lica, bijelih i lica krasnih, a ima i onih drugih, prljavih, zavidnih, ...

  Više
 • 1 2 3 4 24