Brodovi kao podsjetnici na prijašnja vremena

Brodovi kao podsjetnici na prijašnja vremena

Stari, isluženi brodovi kod Mosta mladosti na Savi podsjećaju kako je nekad na toj rijeci bilo puno više života. Danas više nema prometa, nažalost ne rade romantični brodovi-restorani, a odavno nema ni kupališta.

Kao da to sve nije dosta, netko je iz zlobe još odvezao stare brodove…(ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni