Bolja komunikacija pospješila bi povlačenje novca iz EU fondova

Bolja komunikacija pospješila bi povlačenje novca iz EU fondova

Država mora jasnije i češće komunicirati s razvojnim agencijama kao ključnim dionicima u povlačenju sredstava iz EU fondova, ocijenjeno je na sastanku predstavnika županijskih razvojnih agencija

U Hrvatskoj zajednici županija 2. listopada je održan sastanak predstavnika 20 županijskih razvojnih agencija kako bi raspravili o ulozi razvojnih agencija u oblikovanju lokalnih politika, ali i promicanju europske prakse i privlačenju sredstava iz fondova Europske unije s ciljem boljeg zastupanja regionalnih interesa.

Na sastanku je istaknuto kako razvojne agencije ključne su u povlačenju EU sredstava kroz EU projekte i u provođenju razvojnih mjera čime se znatno utječe na razvoj lokalnog poduzetništva, porast zaposlenih, podizanju konkurentnosti svake županije što pridonosi podizanju kvaliteti života i životnog standardna. One su upravo često i posrednik između privatnog i javnog sektora.

Što se tiče EU fondova, već sada dolazi do izražaja da je potrebno povećati apsorpcijsku moć svih sudionika na području Republike Hrvatske. Posebno se to odnosi na lokalnu i regionalnu razinu. U praksi se pokazalo kako lokalna i regionalna razina imaju dobre i vrijedne projektne ideje, no koje se možda neće ostvariti u ovom programskog razdoblju zbog nepostojanja ili preskupe tehničke dokumentacije ili pak zbog neiskustva u provođenju projekata financiranih iz europskih fondova.

Predstavnici razvojnih agencija istaknuli su još jedan problem. Iako su više instance na državnoj razini započele komunikaciju s regionalnom i lokalnom razinom, nažalost ta komunikacija je bila ograničena, bez jasnih smjernica s vrlo puno nejasnoća. Vrlo često su informacije prosljeđivane nakon što je nešto već bilo odlučeno, bez mogućnosti da lokalna i regionalna razina daju svoje komentare ili svoj doprinos vezano uz programiranje fondova. Potrebno je pojednostaviti i ubrzati komunikaciju s lokalnom i regionalnom razinom uz istovremeno osiguravanje jednoznačnih i točnih informacija.

Strukturni i kohezijski fondovi su istovremeno velika prilika i izazov u pogledu financiranja razvojnih projekata regija u budućem operativnom razdoblju do 2020. godine. Obzirom da je izrada operativnih programa na nacionalnoj razini te razvojnih strategija na županijskoj razini još u tijeku, jedan od ključnih budućih koraka je uspostava jakih struktura za upravljanje fondovima i razvoj kvalitetnih kapitalnih projekata razvoja prema strateški određenim prioritetima pametne specijalizacije, koji bi trebali pružiti vjetar u leđa razvoju malog i srednjeg poduzetništva, posebice u sferi izvozno orijentirane prerađivačke industrije. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni