“Bogec bistrički”

Kak bogec bistrički se vlečem

I da me manje vidiju vu črno se oblečem,

Stiščem se i strašim, jer vu noći veliju,

Vrag i črni mački za ćoškom sediju

Vjutro si otpuhnem, na sunčeku se sednem

Ništ si ne mislim, ništ se ne prenavlam

Vu sebi pomale, brundam, ponavlam

Mislil bum na lepe stvari,

Visibabe i jaglace,

Pesa i kokice,

Potoček i hižicu,

I svoju vilu coprnicu,

Deklicu jednu, lepu, dragu,

A ostali nek lepo prejdeju si k vragu!

Neven Dužević

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni