Blago Hrvatske

Blago Hrvatske

Malena Hrvatska u EU ulazi s brojnim  zaštićenim prirodnim prostorima kojih bi se neke mnogo veće zemlje mogle posramiti

Tekst: Marko Sladić

Foto: Boris Jagačić

Znate li koliko nacionalnih parkova, parkova prirode i rezervata ima u našoj zemlji? Koliko je mjesta gdje je sve što raste, pliva, leti i hoda, gotovo netaknuto i gdje je svoju ljepotu priroda  rizično povjerila na čuvanje nama ljudima. Malena Hrvatska u EU ulazi s velikim brojem zaštićenih prirodnih prostora kojeg bi se neke mnogo veće zemlje mogle posramiti.
U nastavku vam donosimo pregled svih nacionalnih parkova, parkova prirode i rezervata koji obogaćuju Hrvatsku i koji će uskoro oplemeniti i zelenu Europu, zajednicu naroda, koja se širi sve više. Vjerujem kako svi znaju nabrojati Nacionalne parkove, a ostalo prirodno blago i oaze koje krije naša zemlja?!

plitvice_odraz (Boris Jagačić)

Nacionalni parkovi

Sjeverni Velebit

Risnjak

Plitvička jezera

Paklenica

Mljet

Krka

Kornati

Brijuni

plitvice_slap (Boris Jagačić)

Parkovi prirode

Lastovsko otočje

Velebit

Papuk

Učka

Biokovo

Kopački rit

Medvednica

Lonjsko polje

Vransko jezero

Telašćica

Žumberak

Strogi rezervati

Bijele i Samarske stijene (Velika Kapela)

Crni jarci (Bjelovar, Kalinovac)

Delta Neretve (južna Dalmacija)

Košljun (otok Košljun)

Prašnik (Novogradiška posavina)

Javornik – Tisov vrh (Ličko Petrovo Selo)

Dundo (otok Rab)

Pod Gredom (Metković, Vid)

Hajdučki kukovi (Velebit)

Dugačko brdo (Koprivnica)

Glavotok (otok Krk)

Zeleni Vir i Vražji prolaz (Skrad)

Varoški lug (Vrbovec)

Veliko i Malo Blato (otok Pag)

Palagruža (južna Dalmacija)

Štirovača (Velebit)

bubamara_hrv

Jastrebarski lugovi (riječica Okičnica, Crna Mlaka)

Mali Kalnik (Kalnički greben – Mala Rijeka)

Orepak (Metković, Vid)

Muški bunar (Psunj)

Stupnički lug (Stupnik)

Veliki Pažut (Donja Dubrava, ušće Mure)

Prud (Metković)

Vrljika (Imotski)

Debela Lipa – Velika Rebar (Lokve)

Vukovarske dunavske ade (Vukovar)

Dražiblato (Sisačko-moslovačka županija)

Pod Gospu (Pelješac)

Dubrava – Hanzine (otok Pag)

Zaprešić – Sava

Kolanjsko blato (otok Pag)

Laudonov gaj (Krbavsko polje, Korenica)

Cret (Banski Moravci)

Strmec – Sava

Supetar (otok Supetar)

Ramino korito (Velebit)

Rožanski kukovi (Velebit)

cvijet2_hrv

Gajna (Slavonski Brod)

Dvorina (Brodsko-posavska županija)

Crna Mlaka (dolina rijeke Kupe)

Fojiška (otok Cres)

Saljsko polje (Dugi otok)

Dubravica (Dubravica)

Mrkan (otok Mrkan)

Pantan (Trogir)

Kočje (Korčula)

Kontija (Sv. Lovreč)

Jadro (Solin)

Motovunska šuma (Motovun, Oprtalj)

Smerovišće (Samobor)

Datule – Barbariga (Bale)

Đon Močvar (Sisačko-moslovačka županija)

Velika Plješevica (Drenovača)

Glavina – Mala Luka (otok Krk)

gljiva_hrv

Lokrum (otok Lokrum)

Limski zaljev (Istra)

Palud (Rovinj)

Jelas (Brodsko-posavska županija)

Mali bok – Koromačna (otok Cres)

Đurđevački pijesci (Đurđevac – Kalinovac)

Prašuma Čorkova uvala (Plitvička jezera)

Novakuša (općina Gradec)

Malostonski zaljev i Malo more

Cret u Banskim Moravcima (Karlovac)

Lože (Županja)

Radiševo (Drenovci)

Česma (Bolčanski lug)

Podpanj (Donji Miholjac)

Prvić (otok Prvić)

Lun (otok Pag)

Bobara (otok Bobara)

patkica (Boris Jagačić)

(crckarije.com)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni