Bioetička predavanja u povodu Dana planeta Zemlje

Bioetička predavanja u povodu Dana planeta Zemlje

Od sjemena do organizma, od zatrovane antropocentrične narcistične psihe bivstvujućih, do zatrovanog tla, vode i zraka…linija problema je očita, no jesmo li je u potpunosti svjesni i voljni izmijeniti je u zelenom smjeru bioetičke svjetlosti?

Klub studenata Filozofskog fakulteta u suradnji sa Suradničkim krugom studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku pripremio je dva dana raznovrsnih bioetičkih izlaganja u okviru obilježavanja Dana planeta Zemlje.

Sva izlaganja i rasprave odvijat će se u prostorima Kluba studenata Filozofskog fakulteta. Klub se nalazi lijevo niz hodnik od glavnog ulaza u aulu Filozofskog fakulteta, a počinje odmah iza glavne porte koja se nalazi odmah na glavnom ulazu.

U četvrtak, 20. travnja, održat će se blok “Bioetika i izazovi nove epohe” u sljedećem formatu:

 • 14:00-14:15 “Uvod u integrativnu bioetiku” [Luka Perušić, Filozofski fakultet, Zagreb]
 • 14:15-14:30 “Antropocentrizam i biocentrizam u odnosu prema ne-ljudskim živim bićima” [Hrvoje Jurić, Filozofski fakultet, Zagreb]
 • 14:30-14.40 Razgovor
 • 14:40-14:55 “Bioetička budućnost poljoprivrede – GMO 2.0 ili ekološka poljoprivreda?” [Ivica Kelam, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek]
 • 14:55-15:05 Razgovor
 • 15:05-15:10 Pauza
 • 15:15-15:30 “Koltan? Tehnnološki napredak ili život?” [Marko Kos, Filozofski fakultet, Zagreb]
 • 15:30-15.40 Razgovor
 • 15:40-15:55 “Prirodne katastrofe i etika” [Iskra Alexandra Nola, Ankica Senta Marić, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb]
 • 15:55-16:05 Razgovor
 • 16:05-16:15 Pauza
 • 16:15-16:30 “Zemlja-čovjek-sport” [Matija Mato Škerbić, Filozofski fakultet, Zagreb]
 • 16:30-16:40 Razgovor
 • 16:40-16:50 “Kritičko mišljenje i bioetika” [Ivana Zagorac, Filozofski fakultet, Zagreb]
 • 16:50-17:05 Razgovor
 • 17:05-17:15 Zaključak

Opis bloka:

Stapanje kultura u jedan svijet globalnih odnosa, sudar partitokratskih geopolitičkih projekata i fundamentalističkih pokreta, pristranom tehnoznanošću pogonjen uspon biopolitike kontrole i kovanje općevladajućeg, odgovornosti lišenog bezličnog „se“ svjetskog društva korporativnog kapitalizma obilježio je ulazak u novu epohu ugroze života na planetarnoj razini, a u nizu incijativa otpora protiv ništećeg „post-doba“ nastala je najprije bioetika kao odgovor savjesti, a na prijelomu stoljeća oblikovala se u srednjoj i jugo-istočnoj Europi i integrativna bioetika. U filozofiji utemeljena, integrativna bioetika teži apsolutnom zahvaćanju osobnih, društvenih i svjetskih problema, a snop predavanja pripremljen u čast planeti Zemlji oblikovan je da iz tek djelića svih bioetičkih fronti izdvoji ono što nas kao zemaljsko društvo, odnosno zajednicu, pogađa svakodnevno.

U petak, 21. travnja, održat će se blok “Planet Zemlja = pateći organizam” u sljedećem formatu:

 • 17:00-17:15 “Permakultura i održivo društvo” [Gordana Dragičević, H-alter]
 • 17:15-17:30 “Resursna učinkovitost osmišljenim gospodarenjem otpadom, vodom i energijom” [Lidija Runko Luttenberger, Sveučilište u Rijeci]
 • 17:30-17:45 – “Hrana a ne oružje” [KSFF]
 • 17:45-18:05 – Rasprava
 • 18:05-18:20 – “Krucijalnost problematike tla” [Martina Kovačević, Agronomski fakultet, Zagreb]
 • 18:20-18:35 – “Organicizam” [Aleksandar Dolić, Filozofski fakultet, Zagrebu]
 • 18:35-18:50 – “Aldo Leopold i psiha šume” [Luka Janeš, Filozofski fakultet, Zagreb]
 • 18:50-19:10 – Rasprava

Opis bloka:

Ovim će se blokom izlaganja ukazati na kauzalni hod onečišćavanja planeta, ali i na potencijalne konstruktivne orijentire njegova zacijeljivanja. Od sjemena do organizma, od zatrovane antropocentrične narcistične psihe bivstvujućih, do zatrovanog tla, vode i zraka…linija problema je očita, no jesmo li je u potpunosti svjesni i voljni izmijeniti je u zelenom smjeru bioetičke svjetlosti? (ZG-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni