Besplatno ljetovanje za djecu branitelja i osnovce iz socijalno ugroženih obitelji

Besplatno ljetovanje za djecu branitelja i osnovce iz socijalno ugroženih obitelji

Gradski ured za branitelje slijedom Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14), provodi organizirano ljetovanje za 310 djece hrvatskih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata osnovnoškolskog uzrasta i slabijeg socijalno ekonomskog statusa, u Domu Crvenog križa u Novom Vinodolskom.

Zahtjevu za ljetovanje prilaže se sljedeća dokumentacija:

• izvadak iz matične knjige rođenih za dijete koje odlazi na ljetovanje (neovisno o starosti izvatka)

• dokaz o prebivalištu u Gradu Zagrebu za roditelja podnositelja zahtjeva (preslika osobne iskaznice)

• dokaz o statusu hrvatskog branitelja

• preslika rješenja o dječjem doplatku (ostali podaci o visini primanja daju se izjavom)

Korisnici obiteljskih paketa nisu obvezni dostaviti naprijed navedenu dokumentaciju.

Zahtjevi za ljetovanje se zaprimaju u Gradskom uredu za branitelje, Zagreb, Vodnikova 14, od srijede 01. lipnja 2016. do popunjenosti kapaciteta, a potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 01/6100-330 te 01/6166-282. (zg-m)