Besplatna online škola informatike

Besplatna online škola informatike

Neprofitna organizacija ODRAZI iz Zagreba  pokrenula je projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom – ITdesk.info. Uz pomoć ove stranice mogu se savladati ili utvrditi osnovne računalne vještine i znanja, a pristup objavljenom materijalu je besplatan

Neprofitna udruga i nakladnik Otvoreno društvo za razmjenu ideja (ODRAZI) iz Zagreba je pokrenula projekt računalne e-edukacije sa slobodnim pristupom – ITdesk.info. Uz pomoć ove stranice mogu se savladati ili utvrditi osnovne računalne vještine i znanja, a pristup objavljenom materijalu je besplatan. Projekt je realiziran volonterskim radom, a materijali su, između ostalog, lokalizirani i recenzirani na slovenski i srpski jezik i pismo.

racunalo_dinoAgencija za odgoj i obrazovanje (AOO) Republike Hrvatske odobrila je pet publikacija (od kojih je jedna za učenike/ce slovenske nacionalne manjine, a dvije publikacije za učenike/ce srpske nacionalne manjine), te da ih učenici/ce u RH mogu slobodno koristiti kao pomoćno nastavno sredstvo u osnovnoj školi, u sklopu predmeta Informatika i Tehnička kultura (od 5.-8. razreda)! Na provedbi ovog dijela projekta je surađivalo ukupno 31 osoba i institucija iz neprofitnog, privatnog i javnog sektora, s područja Hrvatske, Srbije i Slovenije.

Na ovom linku možete vidjeti objavu za medije, popis odobrene literature te sve suradnike: http://www.itdesk.info/hr/pomocna-nastavna-sredstva-odobrena-za-uporabu-u-osnovnim-skolama/.

Svi materijali projekta ITdesk.info objavljeni pod autorskim pravima koja dozvoljavaju daljnju distribuciju i kopiranje. Materijali odobreni od strane Agencije za odgoj i obrazovanje ostat će besplatno i trajno dostupni svim zainteresiranim učenicima/cama u RH kao mrežne publikacije koje se mogu slobodno pregledavati, ispisivati i distribuirati. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni