Bandićeva zamjenica pozvana na ostavku

Bandićeva zamjenica pozvana na ostavku

Tepeš smatra kako Švaljek nema politički legitimet za obavljanje gradonačelničke funkcije s obzirom da su građani glasovali za Milana Bandića, njegov politički stil i proračun / Švaljek je pak odvratila kako ona gradonačelničku funkciju obavlja legalno, sukladno Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi te Statutu Grada Zagreba

Aktualni sat današnje sjednice zagrebačke Gradske skupštine »bombastično« je otvorio gradski zastupnik Ivan Tešpeš (HSP-AS) koji je pozvao Sandru Švaljek, zamjenicu gradonačelnika Milana Bandića da podnese ostavku pa da se raspišu izbori za gradonačelnika. Tepeš smatra kako Švaljek nema politički legitimet za obavljanje gradonačelničke funkcije s obzirom da su građani glasovali za Milana Bandića, njegov politički stil i proračun. Zanimalo ga je i konzultira li se Švaljek s gradonačelnikom Bandićem. »Jeste li se čuli s gradonačelnikom? Ako Grad vodite samostalno, mislim da za to nemate politički legitimitet«, rekao je Tepeš.

Švaljek je pak odvratila kako ona gradonačelničku funkciju obavlja legalno, sukladno Zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi te Statutu Grada Zagreba. Govoreći o rješenju Županijskog suda vezanom za slučaj Milana Bandića, a koje je proslijeđeno Gradu Zagrebu i Gradskoj skupštini, spomenula je kako se u njemu navode dvije mjere opreza – zabrana komuniciranja sa svjedocima u procesu i obavljanje funkcije gradonačelnika.

Bandićeva zamjenica je također istaknula i da funkciju gradonačelnika obavlja samostalno, a na lokalnim je izborima kao kandidatkinja na listi Milana Bandića stekla legitimitet i za obavljanje izvršnih funkcija.

Tepeš joj je odgovorio da je birana kao zamjenica, a između funkcije zamjenice i gradonačelnika postoje razlike. »Politički legitimitet temelji se na tome da su građani dali povjerenje Milanu Bandiću«, ponovio je Tepeš. »Ne znam koliko će još trajati agonija s gradonačelnikom, ali mislim da je korektno dati ostavke da građani Zagreba odaberu one koji će voditi grad«, zaključio je.

Koliko ima divljih odlagališta?

Potpredsjednik Skupštine Davor Bernardić (SDP) ukazao je na problem sve većeg broja divljih odlagališta koji se do 15. studenoga popeo na 300, a svaki dan se prijavljuje još neka nova lokacija. Upozorio je kako riješiti problem primarne selekcije otpada i što prije postaviti »zelene otoke«.

Švaljek je rekla da je provedena javna nabava za privremeno skladištenje otpada, pripremljen je novi natječaj za zbrinjavanje različitih vrsta otpada, među kojima i glomaznog, trenutno djeluje devet od 17 reciklažnih dvorišta koja će biti u svim gradskim četvrtima, a za četiri će se do kraja godine ishoditi dozvole. Prema njezinim riječima u tijeku je ishođenje okolišne dozvole kako bi na Jakuševcu do kraja 2015. mogli odlagati sve vrste obrađenog otpada.

Potpredsjednik Skupštine Andrija Mikulić (HDZ) rekao je kako je pohvalno što je Bernardić prepoznao gospodarenje otpadom kao jednu od najvažnijih pitanja Grada zagreba, ali je ukazao na njegovu »neinformiranost« navodeći kako u Zagrebu ima čak 450 lokacija na koja se ilegalno odlaže otpad te da ni nakon 40 dana od »akcije Agram«, odnosno od uhićenja Milana Bandića po tom pitanju nije nije riješeno.

Zamjenicu Švaljek je upitao i zašto se odustaje od sportske dvorane u Granešini, iako je Milan Bandić to odredio kao jedan od prioriteta u kapitalnim ulaganjima. »Tamo nema sportske dvorane i djeca vježbaju vani, a kad je kiša – po školskim hodnicima«, navodi Mikulić. Švaljek mu je odgovorila da je osigurano milijun i pol kuna za izradu projektne dokumentacije za školu, ali da je za kompletnu izgradnju potrebno je 25 milijuna kuna. S obzirom na smanjeni proračun, dodala je, toliki iznos neće biti moguće pronaći u proračunu pa je u tijeku izrada popisa objekata koji bi se gradili po principu javno-privatnog partnerstva.

Milanović u kandidaturi na načelnika Mjesnog odbora

Gradski zastupnik Mario Župan (HDZ) je komentirajući slučaj asfaltiranja Krajiške ulice u kojoj stanuje premijer Zoran Milanović (koji je pak u medijima to asfaltiranje ocijenio »nepotrebnim trošenjem novca«), ustvrdio je da se premijer počeo odnedavno baviti i malim komunalnim akcijama. Zaključio je da se premijer Milanović »očito namjerava kandidirati za načelnika Mjesnog odbora«. »Šaljete li možda na uvid premijeru izvršenje plana malih komunalnih akcija?«, upitao je Župan.

»Riječ je o održavanju ulice, o čemu odlučuje Vijeće gradskih četvrti, a gradska uprava tu nema ingerencija te pretpostavljam da Vijeće o svojim akcijama ne izvještava premijera«, kazala je Švaljek.

Zvane Brumnić (SDP) upitao je ide li nezavisni gradski zastupnik Vladimir Ferdelji u Nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga kao predstavnik Gradske skupštine, HSLS-a ili struke, a Švaljek mu je odgovorila da je za njega jedini kriterij bio stručni, te da zahvaljujući svom iskustvu može pridonijeti radu Holdinga.

Margareta Mađerić (HDZ) ukazala je na prometne gužve koje su se pojačale nakon što je treća traka Palmotićeve prenemijenjena za zaustavljanje turističkih autobusa, a zatvoren je i prilaz Gornjem gradu iz Vlaške, što sve dovodi da se u tom dijelu grada stvaraju kolone koje se protežu do Gupčeve zvijezde. Ulice se samo zatvaraju, a prometni zastoji se sustavno ne rješavaju, mišljenja je Mađerić.

Sandra Švaljek najavila je da će problem i eventualno rješenje dati Gradski ured za promet, a u slučaju da se problem ne može riješiti morat će dati obrazloženje.

B. Jagačić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni