Bandić: Skupština treba odlučiti o renti stanovnicima Jakuševca

Priopćenje gradonačelnika Milana Bandića

Zbog upita novinara i zanimanja medija, a u interesu istinitog informiranja javnosti u vezi s nastavkom isplate naknade za umanjenu vrijednost nekretnina, odnosno rente za umanjenu kakvoću života građanima koji žive oko odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, izvješćujem sljedeće:

Postupajući u skladu sa svojim ovlastima – ovlastima gradonačelnika Grada Zagreba, u pitanju nastavka isplate rente građanima koji žive oko odlagališta Jakuševec – Prudinec (Jakuševec, Hrelić, Mićevec) i koju su do sada primali kao naknadu za umanjenu vrijednost nekretnina, uputio sam prijedlog Gradskoj skupštini Grada Zagreba koja ga je trebala razmotriti i o njemu odlučiti kako bi se po isteku ugovora za naknadu umanjene vrijednosti nekretnina mogla nastaviti isplaćivati renta za umanjenu kakvoću života oko odlagališta.

Isto tako, s obzirom da je problem odlagališta i dalje aktualan i da građani i dalje, ne svojom krivnjom, žive pored smetlišta, uputio sam i zahtjev nadležnom ministarstvu za uvažavanjem potrebe da se nastavi isplaćivati naknada građanima oko odlagališta, bez diskriminacije, odnosno da se to ne odnosi samo na zonu od 500 m.

Unatoč požurnicama Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, do danas nije stigao odgovor kojim bi se naš zahtjev u konačnici potvrdio ili odbio.

S obzirom na to da Gradska skupština nije donijela odluku o prijedlogu koji sam uputio na redovnu sjednicu, niti je postupila sukladno zahtjevima građana koje su iskazali već kroz prijedlog izmjene zakona podnesene 2012., a budući da isto tako ni nadležno ministarstvo nije reagiralo na prijedlog ni požurnice, bio sam primoran u okviru svoje nadležnosti, a zbog omogućavanja dodatnog roka do saziva nove gradske skupštine i dodatnog roka u kojem će, vjerujem, i ministarstvo o tome odlučiti, osigurati mogućnost da se građanima koji su do sada primali naknadu isplata nastavi do konstituiranja Gradske skupštine nakon izbora.

Gradonačelnik Grada Zagreba

Milan Bandić

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni