Atmosfera trenutka na slikama Vlade Tuđe

Atmosfera trenutka na slikama Vlade Tuđe

Suvremeni hrvatski likovni umjetnik, slikar i skulptor Vlado Tuđa, ovjekovječio je u na svojim brojnim slikama, u nizu ciklusa, atmosferu trenutka u životima svih nas.

Nema na njegovim slikama sudbonosnih trenutaka, koji rađaju užas ili radost, Tuđa slika život običnog čovjeka, njegovu svakodnevnu aktivnost, koju čine i ljubav i žalost i sreća i bol i noć i tama i jutro i večer i kraj i početak.

Vlado Tuđa posvetio je svoj cijeli slikarski opus životu čovjeka. Jednostavnom ali i složenom, lijepom ali i teškom, obećavajućem ali i surovom, crtajući lica znanih i neznanih lica, stvarno nestvarnih osoba, od kojih nam netko čini poznat, dok druge ne prepoznajemo.

To je svijet u kojem živimo, to je svijet u kojem se kreću lica s Tuđinih slika i kao i mi udišu isti zrak, živući svoj život.

Tuđa je prije svega slikar vedrine. Uvijek ističe optimizam koji se gotovo može opipati u cijelom opusu, dobra volja i vedar pogled na svijet.

Izgrađujući svoj likovni svijet na velikim formatima platna ili kartona, Tuđa je kreirao doista, nemjerljiv broj različitih lica i karaktera, ispunjavajući gustom radnjom površinu slike.

Svaka pojedina slika Vlade Tuđe pripovijeda samo svoju, izvornu, osebujnu priču o sebi i licima pored nje.

Kompleksni opus Vlade Tuđe doista je čudesno ostvarenje u aktualnoj hrvatskoj likovnoj produkciji, riječ o izdvojenom, nesvakidašnjem djelu.

Miroslav Pelikan

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni