Arhitekti protiv “Zagreb Cityja”

Arhitekti protiv “Zagreb Cityja”

(Izvor ilustracije: DAZ)

Propisani javni natječaj ograničen je na jedan anketni, što nikako ne odgovara potencijalima velikog prostora od 110 hektara, s mogućim brojem novih stanovnika kao u cijeloj Ličko-senjskoj županiji, upozoravaju iz Društva arhitekata Zagreba

Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) prošlog je tjedna uputilo otvoreno pismo gradonačelniku Milanu Bandiću u kojem su iznesene primjedbe na projekt »zagrebački Manhattan«, odnosno Zagreb City. Pismo potpisuje predsjednik DAZ-a Tihomil Matković i ovdje ga prenosimo u cijelosti:

Nacrt izmjena i dopuna GUP-a Grada Zagreba iz lipnja 2019. nije u skladu s demokratskim procedurama javne participacije te se protivi strukovno usvojenim i vrijednim načelima donošenja prostornih planova.

Donošenje izmjena GUP-a najavljenih kroz Nacrt iz lipnja 2019., u ovom proceduralnom okviru, nije prihvatljivo Društvu arhitekata Zagreba, Hrvatskoj komori arhitekata, Udruzi hrvatskih urbanista, Hrvatskom društvu krajobraznih arhitekata i Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Grad Zagreb uputio je 12.06.2019. predsjednicima vijeća gradskih četvrti Zagreba Poziv na očitovanje na Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna GUP-a Zagreba. Uz poziv na očitovanje dostavljen je i tekstualni dio Nacrta GUP-a. Nije dostavljen grafički dio, kao niti Izvješće o javnoj raspravi održanoj 2017. godine. No, od danas je to Izvješće, izrađeno 11.10.2017. godine, moguće pronaći na mrežnim stranicama Grada Zagreba.

Novi Nacrt GUP-a ima niz bitnih izmjena u odnosu na Prijedlog plana za Javnu raspravu iz 2017. godine. Time čini nepotpunom prethodnu participaciju javnosti putem Javnog izlaganja i rasprave kako je predviđeno Zakonom o prostornom uređenju, i povlači stručnu i društvenu potrebu novog uvida javnosti.

Između ostalog, za prostor „Zagrebačkog Manhattna“ na Velesajmu i Hipodromu prema novom Nacrtu propisana je izrada Urbanističkog plana uređenja „Novi Novi Zagreb“. Ovaj prostor nije bio tako prezentiran na Javnoj raspravi 2017. godine. Za UPU Novi Novi Zagreb navodi se da je „ex. Hipodrom“ zona tematskog parka i mješovite namjene, drugačije od sadašnje namjene ozelenjenog prostora sporta i rekreacije. Za „ex. Velesajam“ navodi se zona mješovite i poslovne namjene, za razliku od dosadašnje samo poslovne namjene. Propisani javni natječaj ograničen je na jedan anketni, što nikako ne odgovara potencijalima velikog prostora od 110 hektara, s mogućim brojem novih stanovnika kao u cijeloj Ličko-senjskoj županiji.

UPU „Novi Novi Zagreb“ u ovom Nacrtu temelji se na upitu Gradskog sektora za prostorno uređenje i graditeljstvo o  preispitivanju GUP-a u članku 82. s ciljem smanjivanja broja UPU-a. Upravo suprotno od upita, nositelj izrade dodaje UPU „Novi Novi Zagreb“.  Očitovanja nadležnih tijela vezana uz ovo rješenje datirana su od ožujka do svibnja 2019. godine te su u vremenskoj koliziji s Izvješćem o javnoj raspravi od 11.10.2017. godine, čiji su sastavni dio.

Prostornim planom Grada Zagreba, kao planom višeg reda a time i zakonodavnim okvirom, prostor Hipodroma štiti se kao vrijedni krajolik gdje treba zadržati konfiguraciju, tradicionalni način korištenja, izgled izgrađenih i neizgrađenih površina i livada te karakteristične vizure. Nove građevine u zaštićenom vrijednom krajoliku ne smiju prelaziti gabarite povijesne strukture i moraju biti primjerene ambijentu i tradiciji građenja, a svojom veličinom, oblikom, funkcijom i materijalom primjerene krajobrazu. Zahtjevi iz PPGZ nisu poštovani u ovom Nacrtu GUP-a.

Donošenje izmjena GUP-a najavljenih kroz Nacrt iz lipnja 2019., u ovom proceduralnom okviru, nije prihvatljivo Društvu arhitekata Zagreba, Hrvatskoj komori arhitekata, Udruzi hrvatskih urbanista, Hrvatskom društvu krajobraznih arhitekata i Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Smatramo da je pri utvrđivanju najnovijeg Nacrta izmjena i dopuna GUP-a Zagreba neophodno osigurati:

  • Sudjelovanje javnosti i struke kroz zakonski definirani javni uvid i raspravu za nove teme i prostorne koncepcije GUP-a
  • Poštovanje procedura donošenja planova i odrednica Prostornog plana Grada Zagreba
  • Dobivanje suglasnosti javnosti i struke oko velikih područja u vlasništvu Grada Zagreba u cilju očuvanja javnog interesa i prostora, i to provedbom javnih rasprava i niza javnih urbanističkih i arhitektonskih anketnih i natječaja za realizaciju

Pozivamo Grad Zagreb da primjeni sve demokratski vrijedne alate uključivanja javnosti i poštuje planski zakonodavni okvir, a kao struka stavljamo se na raspolaganje kako bi unaprijedili GUP na dobrobit svih nas, građana Zagreba i stanovništva Hrvatske.

Za Društvo arhitekata Zagreba
Tihomil Matković, arhitekt
Predsjednik DAZ-a


Otvoreno pismo nalazi se na poveznici

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni