Aktivnosti za pravodobno prepoznavanje moždanog udara

Aktivnosti za pravodobno prepoznavanje moždanog udara

Pravodobnim prepoznavanjem znakova omogućava se rano liječenje koje drastično smanjuje mortalitet i morbiditet

Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom „Sestre milosrdnice“, Klinikom za neurologiju, Referentnim centrom za neurovaskularne poremećaje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, Referentnim centrom za glavobolje Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Referentnim centrom Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje akutne i kronične boli, organizira obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara, s ciljem upoznavanja šire javnosti sa sve većim rizikom od moždanog udara te podizanje razine svjesnosti o prepoznavanju i mogućnostima zbrinjavanja moždanog udara.

Svrha obilježavanja Svjetskog dana moždanog udara, koji će se provesti pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Zagreba, je upoznavanje šire javnosti sa sve većim rizikom od moždanog udara, podizanje razine svjesnosti o prepoznavanju i mogućnostima zbrinjavanja moždanog udara.

Moždani udar pogađa svakog, a njegovo je liječenje medicinska hitnost. Pravodobnim prepoznavanjem znakova moždanog udara, te hitnom intervencijom i zbrinjavanjem u centrima specijaliziranim za liječenje moždanog udara, omogućava se rano liječenje koje drastično smanjuje mortalitet i morbiditet od moždanog udara.

Obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara održat će se u subotu, 29. listopada, na Trgu Petra Preradovića u vremenu od 10.00 do 12.00 sati. (zg-magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni