Akcijskim planom Vlade parafiskalni nameti se smanjuju za više od 2 milijarde kuna

Akcijskim planom Vlade parafiskalni nameti se smanjuju za više od 2 milijarde kuna

Ministar Horvat je rekao da je temeljni cilj ovog plana stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kroz implementaciju boljih uvjeta poslovanja i manje administrativne troškove, odnosno što je brže moguće dobivanje dozvola i rješenja s što manje administrativnih prepreka

Ivana Vranješ

Vlada je na prvoj ovogodišnjoj sjednici danas usvojila Prijedlog akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019. Plan je vrijedan 626 milijuna kuna a poseban je naglasak stavljen na mala i srednja poduzeća.

„Ovo je treći takav plan. U dvije godine akcijskim planovima iz 2017. i 2018. uštedjeli smo 1,6 milijardi kuna za hrvatsko gospodarstvo ukidanjem raznih poslovnih procesa i pojednostavljenjem brojnih procedura”, istaknuo je premijer Plenković. Dodao je da provedba akcijskog plana za 2019. donosi više od 2 milijarde kuna rasterećenja, odnosno smanjenja parafiskalnih i administrativnih nameta što je jedan dio politike Vlade koji se odnosi na gospodarstvo.

Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva predstavio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Plan sadrži 314 mjera koje će poduzetnike osloboditi mnogih administrativnih postupaka, smanjiti troškove te umjesto suvišne dokumentacije uvesti digitalizaciju. Mjere koje uključuje su u području zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, vodnog gospodarstva, energetike, veterinarstva, poljoprivrede, pravosuđa, socijalne skrbi, doprinosa, poreza te trošarina. Administrativnim planom skratit će se procedure ili ukinuti više od 300 raznih administrativnih procesa.

Ministar Horvat je rekao kako je temeljni cilj poticanje poslovnog okruženja, odnosno stvaranje pozitivnog poslovnog okruženja kroz implementaciju boljih uvjeta poslovanja i manje administrativne troškove, odnosno što je brže moguće dobivanje dozvola i rješenja s manje administrativnih prepreka.

Promjene u sustavu visokog obrazovanja

Vlada je između ostalog usvojila Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog plana za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019.-2021. Plan je izradila Nacionalna skupina za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Prijedlog Nacionalnog plana ima nekoliko ciljeva. Među njima su poboljšani pristup visokom obrazovanju podzastupljenim i ranjivim skupinama i uklanjanju prepreka pri njihovom ulasku u visoko obrazovanje, omogućavanje jednakih prilika svim studentima tijekom studiranja, podizanje stope završnosti studiranja i zapošljavanje podzastupljenih i ranjivih skupina nakon završetka studija. Prijedlog predviđa i poboljšanje sustava financijske pomoći te uključivanje standarda vezanih za unapređenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja.

Novac za provedbu ove odluke osiguran je u razdjelima dvaju ministarstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava u iznosu većem od 492 mililjuna kuna.

Vlada je na sjednici prihvatila i Prijedlog odluke o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2019-2021.

„Ove smjernice predstavljaju upute davateljima državnih potpora na središnjoj razini prilikom planiranja mjera i izradi prijedloga za državne potpore iz njihove nadležnosti. Smjernicama se navode ciljevi dodjele državnih potpora čijem ostvarenju davatelji trebaju težiti. Kao najpovoljnije se ističu potpore horizontalne prirode u skladu s EU praksom EU, a to je za istraživanje, razvoj, inovacije, zaštitu okoliša, zapošljavanje, usavršavanje te ulaganje. Kao i Zakon o državnim potporama ove smjernice se odnose na državne potpore industriji i uslugama“, pojasnio je ministar financija Zdravko Marić.