Akcija uklanjanja otpada u šumi Žutici na Dan planeta Zemlje

Akcija uklanjanja otpada u šumi Žutici na Dan planeta Zemlje

Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije, Uprava šuma Podružnica Zagreb i Šumarija Novoselec obilježavaju Dan planeta Zemlje akcijom uklanjanja otpada iz šume Žutice u petak 22. travnja 2016. godine.

Ovom akcijom nastavlja se tradicija zajedničkih akcija uklanjanja divljih deponija iz zaštićenih područja kojim gospodare Hrvatske šume. Krajem svibnja 2009. godine održana je akcija čišćenja divljih deponija otpada u šumi Žutica. U suradnji sa Hrvatskim šumama i Gradom Ivanić-Gradom, Javna ustanova pokrenula je čišćenje Žutice kao dijela Nacionalne ekološke mreže. Očišćeno je desetak lokacija na kojima su neodgovorni građani bacali otpad te je sakupljeno i odvezeno nekoliko tona otpada na gradsko odlagalište otpada u Tarno. Godinu dana kasnije, 2010. godine zajednički je organizirano čišćenje divljih deponija u značajnom krajobrazu Turopoljski lug. Stotinjak prostornih metara glomaznog otpada prikupljeno 2011. godine u Stupničkom lugu, posebnom rezervatu šumske vegetacije.

Šuma Žutica prostirući se na 6 000 hektara, okružena rijekama i isprepletena brojnim mrtvim vodenim rukavcima jedna je od najvećih poplavnih šuma kod nas. Smještena je u četverokutu između gradova Ivanić-Grada, Popovače, Siska i Velike Gorice. Od Zagreba je udaljena oko trideset kilometara i prva je retencija nizvodno od Zagreba koja štiti naselja od poplava tijekom visokih vodnih valova rijeke Save. (zg-m)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni