75 godina uspješnog rada Hrvatske zajednice tehničke kulture

75 godina uspješnog rada Hrvatske zajednice tehničke kulture

(Prigodna kovanica HNB-a)

U povodu obljetnice HZTK-a Hrvatska narodna banka izdala je vjerojatno jednu od posljednjih kovanica, nominalne vrijednosti 25 kuna

prof. emer. Igor Čatić

igor čatić, foto boris jagačić
Prof. emer. Igor Čatić

U subotu, 4. rujna 2021. u prostorijama Tvornice kulture u Zagrebu, održan je za Hrvatsku važan, no nedovoljno popraćeni skup. Proslava iznimno uspješnog rada Hrvatske zajednice tehničke kulture, tijekom punih 75 godina. Tekst nije prikaz proslave, već sadrži autorov uvodni tekst u monografiju Hrvatska zajednica tehničke kulture: povodom 75. obljetnice rada, 1946. – 2021. Monografiju su zajednički objavili Hrvatski institut za povijest i HZTK.

Hrvatska narodna banka izdala je tom prilikom, vjerojatno jednu od posljednjih kovanica, nominalne vrijednosti 25 kuna.

Izvor: HNB

Autor bio je pozvan da održi kraći govor na proslavi, stoga tekst sadrži i neka osobna iskustva tijekom suradnje s HZTK-om.

Mnogobrojna tehnička dostignuća

Povijest razvoja čovječanstva stara je 6 do 7 milijuna godina. Uskoro će se podijeliti na dva dijela, do 1950. i od tada do sadašnjosti. Godine 1950. bilo je na svijetu 2,6, a 2021. bit će oko 7,9 milijardi stanovnika, s prognozom da je maksimum 11 milijardi. Što je sve stvoreno u posljednjih 70 godina nemoguće je nabrojiti. Samo neka dostignuća: laseri, sve brojnije vrste robota, aditivna proizvodnja, popularno 3d tiskanje, novi materijali. Posebno je snažan razvoj digitalizacije: osobna računala, internet, umjetna inteligencija. Odlazak u svemir…

Hrvatska zajednica tehničke kulture osnovana je 1946. godine, krajem prvoga razdoblja čovječanstva. U to vrijeme službena potražnja za tehničkim kadrovima bila je velika. Gradilo se, uveden je niz novih industrija. Težište je bilo na materijalnoj proizvodnji.

Privlači pozornost dio naziva zajednice: … tehnička kultura. Opća tehnika je zajednički naziv za prirodnu i umjetnu (čovjekovu) tehniku. Najprije su stvorene prirodne tvorevine, nežive poput kamena, odnosno žive, biljke i životinje. Tek je u jednom povijesnom trenutku čovjek načinio prvu umjetnu tvorevinu, kameno rezalo, pred 3,3 do 3,4 milijuna godina. To je bio prvi artefakt načinjen u okviru umjetne tehnike neživoga, uobičajeno samo tehnike.

Materijalna i duhovna kultura

Postoje dvije kulture, materijalna i duhovna. One su rezultat volje, znanja i duha čovjeka. Treba pridodati: »bez materije ništa ne postoji, bez energije ništa se ne zbiva, bez informacije ništa nema smisla« (A. O. Oettinger, 1984.). To je dovelo do zaključka da postoji trojedinstvo informacije, energije i materije. Odgovarajući sustavi su informacijsko-energijski (računalo) i kiber-fizički sustavi (cps).

Analizira li se povijesni razvoj i sastav udruga koje čine sadašnju Hrvatsku zajednicu tehničke kulture, slijedi zaključak da je Zajednica stalnim osnivanjem ili uključivanjem novih udruga u svoj sastav u razumnom roku, slijedila najnovije svjetske trendove na navedenim područjima, definiranim zamislima o materijalnoj i duhovnoj kulturi i trojedinstvu informacije, energije i materije.

Svojim trajno prilagođavanim aktivnostima HZTK je preko skupova, časopisa i izložbi bitno pridonijela razvoju svijesti o važnosti tehnike za svakidašnjicu.

Treba naglasiti da su materijalni dio tehnike i potrebni materijali pod trajnim pritiskom niza udruga koje diljem svijeta promiču uklanjanje zapravo sporednih proizvoda. I to na temelju nedovoljnoga poznavanja stvarnih antropogenih utjecaja na klimatske promjene. Zato bi se u idućem razdoblju zajednica morala snažnije uključiti u napore da se političke odluke donose na temelju tehnologijskoga vrednovanja proizvoda i proizvodnje te njihova društveno-humanističkoga vrednovanja. Pritom treba imati na umu nagli porast broja ljudi na planetu zemlji, gdje u načelu svi imaju pravo na vodu, hranu, smještaj, a tek potom na odjeću i ostale potrepštine. To je prvenstveni zadatak materijalne kulture.

Proizvedene materijalne tvorevine treba održavati, čemu se ne posvećuje dovoljna kadrovska pozornost. Istovremeno se mora nastojati pridonijeti smanjenju otpada. Informacijske aktivnosti iznimno mnogo pridonose boljem rješenju pojedinih zadataka, no ne mogu zamijeniti postojanje i usavršavanje djelovanja i rezultata materijalne kulture.

Čestitke promicateljima tehničke kulture

Svekolikom aktivnošću hrvatska zajednica tehničke kulture trenutačno je na prvoj crti borbe za optimiranje rezultata obiju kultura.Stoga iskrene čestitke svima koji su proteklih 75 godina vrlo uspješno promicali ciljeve tehničke kulture.

U pozdravnom govoru osvrnulo se na dva događaja povezana sa Zajednicom. Osamdesetih godina održao sam predavanje o inženjerima za 21. stoljeće. Poslije predavanja prigovoreno je tadašnjem čelništvu Zajednice: »Zašto tako intonirano predavanje, kada želimo obrazovati kadrove, popularno rečeno za đonište lijevo i đonište desno«.

Na dodjeli nagrada Zajednice 2005. povjereno mi je da se zahvalim u ime nagrađenih. Iznesena je među ostalim misao, informacija je bila prva. Preraslo je u članak »Informacija ili energija« i u koncept »Trojedinstvo informacije, energije i materije«. Poslije zahvale, tadašnji ministar znanosti, prof. Dragan Primorac odustao je od pripremljenog teksta. I održao nadahnuti govor.

Prilika je da se zahvalim HZTK-u za sve što je učinila za popularizaciju mojih misli. Istodobno joj želim da dočeka proslavu prvog stoljeća rada i s još boljim rezultatima djelovanja.

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni