25 godina od referenduma o neovisnosti

25 godina od referenduma o neovisnosti

Na osnovi iskazane volje građana na referendumu, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske

U Hrvatskoj je 19. svibnja 1991. održan referndum o neovisnosti na kojem su se građani s 94.17 posto glasova izjasnili za odvajanje od Jugoslavije. Odluku o održavanju referenduma o samostalnosti Hrvatske je donio tadašnji predsjednik Franjo Tuđman.

Na referendumu su građani odlučivali odgovarajući na dva pitanja. Prvo je bilo: Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ). Na to se pitanje, od 83, 56 posto birača koliko je izašlo na referendum, njih čak 94,17 posto izjasnilo potvrdno.

Drugo pitanje se odnosilo na ostanak Republike Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi (prema prijedlogu Republike Srbije i Socijalističke Republike Crne Gore za rješenje državne krize u SFRJ). Za ostanak Republike Hrvatske u Jugoslaviji glasalo je 1,2 posto birača.

Na osnovi iskazane volje građana na referendumu, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne veze s ostalim republikama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.

(Zg magazin)

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni