200.000 kuna udrugama za zaštitu okoliša i prirode

200.000 kuna udrugama za zaštitu okoliša i prirode

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po jednoj udruzi iznosi 5.000 kuna, a najveći  40.000 kuna

Zagrebačka županija u 2012. godini poduprijet će rad udruga koje se bave zaštitom okoliša i prirode s 200.000 kuna.  Natječaj za prijavu programa i projekata raspisan je danas i bit će otvoren do 11. lipnja.

Na natječaj se mogu javiti udruge koje imaju sjedište u Zagrebačkoj županiji te aktivno djeluju na njenom području, a upisane su u Registar Udruga Republike Hrvatske kao Udruge za zaštitu okoliša i prirode. Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti po jednoj udruzi iznosi 5.000 kuna, a najveći  40.000 kuna.

Prednost kod dobivanja financijske potpore imat će udruge koje će prijaviti programe i projekte usklađene s Programom zaštite okoliša Zagrebačke županije. Prioritet kod dobivanja sredstava imat će programi i projekti koji će provoditi aktivnosti na temu zaštite okoliša i održivog razvoja; te educirati i promicati životne stilove koji nastoje smanjiti količinu otpada (recikliranje, kompostiranje, odvojeno prikupljanje otpada). Također, prednost će imati projekti koji će uključivati škole i vrtiće u programe vezane uz ekologiju, zaštitu okoliša i održivi razvoj; projekti čišćenja divljih odlagališta otpada i uspostave mjera za sprečavanje njihovih ponovnih nastojanja te pilot-projekti potencijalno razvojnih modela održivog razvoja, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Popunjeni obrazac za prijavu programa i projekata te potrebna dokumentacija dostavljaju se na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V kat, 10 000 Zagreb s naznakom „Prijava programa zaštite okoliša i prirode – NE OTVARAJ“.

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr. (zg-mag)

 

Dijeli
KOMENTARI
Komentari su zatvoreni