• NNNI

    NNNI

    Kako više nemamo NNNI, sada nas svaki čas nešto iznenadi. Prihvatili smo da ćemo uskoro morati ugrađivati štedljivije bojlere. Trošak nekih 20 000 kuna po domaćinstvu koji će se kroz uštede isplatiti ...

    Više