• Kultura dijaloga

    Kultura dijaloga

    Nije dobro kad kritiziraš, jer onda se svađaš, nije dobro kad povlađuješ, jer onda se »uvlačiš«. Najbolje je da šutiš, da čkomiš. Nikome ne pada na pamet da se treba služiti argumentima, samo argument...

    Više