Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 19,5 posto

Stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj 19,5 posto

Prag rizika od siromaštva za samačko kućanstvo u prošloj godini u Hrvatskoj je iznosio 22 916 kuna na godinu, a za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece 48 124 kune. U prošloj godini stopa rizika od siromaštva bila je najveća za nezaposlene osobe i iznosila je 43,2 posto, a slijede ostali neaktivni sa stopom od 30,8 posto te umirovljenici sa stopom 18,4 posto.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je podatke prema kojima je stopa rizika od siromaštva u Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 19,5 posto. To predstavlja smanjenje od 0,9 posto u odnosu na 2012. godinu.

Prag rizika od siromaštva za samačko kućanstvo u prošloj godini u Hrvatskoj je iznosio 22 916 kuna na godinu, a za kućanstvo s dvije odrasle osobe i dvoje djece 48 124 kune. U prošloj godini stopa rizika od siromaštva bila je najveća za nezaposlene osobe i iznosila je 43,2 posto, a slijede ostali neaktivni sa stopom od 30,8 posto te umirovljenici sa stopom 18,4 posto.

Najniža je stopa rizika od siromaštva za zaposlene i ona je iznosila 4,8 posto, a za samozaposlene 15,7 posto. Postotak osoba u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u prošloj je godini iznosio 29,9 posto, što je 2,7 posto manje nego godinu ranije. Taj se postotak odnosi na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili žive u kućanstvima s vrlo niskom intenzitetom rada.

Postotak osoba koje žive u kućanstvima koja si ne mogu priuštiti najmanje četiri od devet stavaka materijalne deprivacije u 2013. je iznosio 14,8 posto. Izuzmu li se iz dohotka socijalni transferi i mirovine, tada je stopa rizika od siromaštva prošle godine iznosila 44,6 posto.

Do podataka je DZS došao na temelju Ankete o dohotku stanovništva na ukupnom uzorku od 7 873 kućanstva.

Prema podatcima Eurostata za većinu članica Europske unije u prošloj je godini najnižu stopu rizika od siromaštva imala Češka 8,6 posto, a višu stopu od Hrvatske imalo je pet zemalja i to Bugarska 21 posto, Grčka 23,1 posto, Litva 20,6 posto, Rumunjska 22,4 posto i Španjolska 20,4 posto.

(zg-magazin)