Projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku

Projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu predstavit će u petak, 6. svibnja u 10.30 sati projekt “Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku”.

Zelene knjižnice su knjižnični doprinos energetskoj učinkovitosti. ZeeK (Zelene knjižnice energetske učinkovitosti) imaju za svrhu učiniti stručne publikacije dostupnijima građanima i stručnjacima te i na taj način potaknuti povećanje energetske efikasnosti kroz primjenu energetski efikasnih mjera kao i obnovljivih izvora energije.

Pojam energetska učinkovitost podrazumijeva učinkovitu uporabu energije u svim sektorima njezine krajnje potrošnje – u industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima. Drugim riječima, energetska učinkovitost odnosi se na uporabu manje količine energije, odnosno energenata za obavljanje istog posla kao što su primjerice grijanje ili hlađenje prostora, rasvjeta, proizvodnja raznih proizvoda, pogon vozila i slično.

S obzirom na to da je porast cijena energenata već duže vrijeme tema o kojoj se raspravlja u cijelome svijetu, većina ljudi energiju u kućanstvu najčešće povezuje s računima za električnu energiju, plin, toplinsku energiju ili troškovima za ostale energente koje troše pri svakodnevnoj uporabi. Osim brige o tome imamo li dovoljno novca kako bismo pokrili takve troškove, važno je stoga vrlo dobro razmisliti zašto i na koji način trošimo energiju i na koji se način potrošnja energije uopće može smanjiti.

Poboljšanje učinkovitosti potrošnje energije ne podrazumijeva samo primjenu tehničkih rješenja. Štoviše, svaka tehnologija i tehnička oprema, bez obzira na to koliko učinkovita bila, gubi to svoje svojstvo ako se njome ne znamo služiti na najučinkovitiji mogući način. Stoga je iznimno važno da su građanke i građani dobro educirani informirani o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije jer su klimatske promjene najveća globalna prijetnja životu na Zemlji.

Projekt “Zelene knjižnice” spretno spaja knjižnice, knjižničarstvo i ekologiju.

(Zg magazin)