Novi ugovori za Gradski vrt Stenjevec

Novi ugovori za Gradski vrt Stenjevec

„Od samog početka podupirem ideju o gradskim vrtovima, jer smatram da su osobe koje se bave vrtlarstvom sretne osobe“, rekla je zamjenica Švaljek, koja je novim korisnicima vrtnih parcela zaželjela dobru zabavu, uživanje u prirodi i rezultatima njihova rada.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Sandra Švaljek i pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Emil Tuk podjelili su jučer 46 novih ugovora o korištenju vrtnih parcela u ulici Stenjevec u istoimenoj gradskoj četvrti.

„Od samog početka podupirem ideju o gradskim vrtovima, jer smatram da su osobe koje se bave vrtlarstvom sretne osobe“, rekla je zamjenica Švaljek, koja je novim korisnicima vrtnih parcela zaželjela dobru zabavu, uživanje u prirodi i rezultatima njihova rada. Švaljek je novim korisnicima poručila da se ne obeshrabre ako rezultati u samom početku ne budu dobri.

Projekt Gradski vrtovi građanima omogućava korištenje obradivog zemljišta u svrhu proizvodnje hrane, začinskog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od 2 godine bez naknade s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara. Na području grada Zagreba dosada je otvoreno 10 gradskih vrtova s oko 1500 parcela.

(zg-magazin)