Dan Doma za starije i nemoćne “Kuća sv. Franje”

Dan Doma za starije i nemoćne “Kuća sv. Franje”

Gradonačelnik Milan Bandić se u utorak 4. listopada u naselju Odra pridružio proslavi Dana Doma za starije i nemoćne “Kuća sv. Franje”. U okviru svečanosti održana je sveta misa i glazbeno-umjetnički program.

Dom otvorenog tipa izgrađen je 2003., a opremljen je prema mjerilima I. kategorije i kvalitete za oko 100 korisnika.

(Zg-magazin)