Besplatno voće i povrće za osnovnoškolce

Besplatno voće i povrće za osnovnoškolce

U Agenciji su odlučili nastaviti s provedbom Sheme jer su se dosadašnji rezultati pokazali jako dobri, a na ovaj se način želi promovirati zdrave prehrambene navike kod djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Shemu školskog voća i povrća za školsku godinu 2014./2015. u koju će biti uključeni učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Čak 330 889 učenika u 884 osnovne škole besplatno će dobiti voće i povrće kao zaseban obrok, neovisno od obroka u okviru školske prehrane i to tijekom cijele školske godine.

U Agenciji su odlučili nastaviti s provedbom Sheme jer su se dosadašnji rezultati pokazali jako dobri, a na ovaj se način želi promovirati zdrave prehrambene navike kod djece kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom u dječjoj dobi. Ove je školske godine u Shemi sudjelovalo 720 osnovnih škola i 138 501 učenik od 1. do 4. razreda, a od sljedeće godine broj djece i škola, koji će biti dio ovog programa, biti će daleko veći.

Dobavljači koji će isporučivati voće i povrće školama već su odobreni, a njima će se isplaćivati potpora, koja po učeniku iznosi 33,7 kuna.

(zg-magazin)